Lokale el-kunder får lavere elregninger resten af året

Bureaufoto


Så er der godt nyt til elkunder under Netselskabet N1, som har rigtig mange lokale kunder i Billund kommune.

Fra 1. august og resten af året skal de nemlig ikke betale N1 for at få transporteret deres strøm. Transporten af strøm kaldes for ’nettarif’, og indgår som en del af kundernes elregning.

Når N1 fra 1. august indfører 0-tarif skyldes det to ting. For det første sænker N1 nettarifferne med 30 procent som følge af lavere udgifter til nettab. For det andet har N1’s bestyrelse netop besluttet at give elforbrugerne en ekstraordinær rabat på 750 millioner kroner.

De to ting betyder tilsammen, at N1’s 800.000 kunder sparer i alt 1 milliard kroner i resten af 2023. For en typisk husstand med to voksne og to børn betyder det en besparelse på cirka 930 kroner på elregningen.

N1 ejes af energi- og telekoncernen Norlys, der kom ud af 2022 med et større overskud. En del af det overskud kommer N1 til gavn.

– Det går godt for vores ejer, og vi er glade for, at vi også kan lade det komme vores netkunder, som også er andelshavere, til gode. Ved at sænke tariffen til 0 kroner resten af året, giver vi den maksimale rabat til kunderne, som vi kan, siger Jesper Barslund, der er bestyrelsesformand i N1.