Lokalråd samarbejder om cykelsti

Lokalrådene i Vorbasse og Skjoldbjerg har hver især stillet en mand til rådighed for Billund kommune i forbindelse med etableringen af den nye cykelsti mellem de to byer.

– Det skal forstås i den mest positive tanke, hvor vi tilbyder kommunen vores inputs i forbindelse med etableringen af cykelstien. Det kunne være at gøde jorden lidt ved lodsejerne eller hvad ved jeg, siger Frits Simmelsgaard Kristensen fra Vorbasse Lokalråd, der sammen med Henrik Andersen fra Skjoldbjerg Lokalråd er klar til at hjælpe kommunen. Og faktisk har de to allerede haft den første kontakt til Forvaltningen:

– Uden at definere det nærmere, så kunne de godt se, at der ville være noget vi kunne gøre, så nu afventer vi yderligere kontakt med forvaltningen, siger Frits S. Kristensen og fortæller at de to lokalråd er meget enige om ønskerne til den nye cykelsti og dens forløb.

– Kommunens planer er i god overensstemmelse med vores – dog ønsker vi, at cykelstien på sigt videreføres helt ud til Koldingvej og videre ind til Billund, således at også Almstok bliver forbundet med Billund og Vorbasse. Vi ønsker at vi i fremtiden kan cykle både trygt og sikkert mellem byerne Vorbasse – Skjoldbjerg – Almstok – Billund uden at skulle frygte den øvrige trafik – og cykelstien mellem Vorbasse og Skjoldbjerg er en rigtig god begyndelse, lyder det fra de to lokalrådsrepræsentanter.

Samtidig med etableringen af cykelstien, foreslår de to lokalråd at der etableres 2 minus 1 veje igennem Skjoldbjerg og Almstok.

– Vi kan ikke se at det er muligt at lave en separat cykelsti ved siden af vejen, så her er en 2 minus 1 vej en mulig løsning. Den vil også være med til at nedbringe den til tider høje fart igennem byerne, siger Frits Kristensen.

I denne video fra Vejdirektoratet kan du blive klogere på hvad en 2 minus 1 vej er og hvordan man forholder sig på den.