Lufthavnen ser lyspunkter trods underskud på 179 mio.


At genleve året, hvor Corona fik fat, i tal er ikke just opløftende for Billund Lufthavn. 2020 startede som det skulle med vækst og ambitiøse udviklingsplaner frem mod 2040. Ambitionerne og forventningen til fremtiden er der stadig, men væksten blev der sat en stopper for, da coronaen lukkede verden.

Årets nettoomsætning i Billund Lufthavn i 2020 var på 302,7 millioner kroner. Og hvad der normalt er et pænt overskud, som bruges til udvikling af lufthavnen og til mere trafik, fik omvendt fortegn og endte med et underskud på 179 millioner kroner. På trods af et så stort underskud har Billund Lufthavn stadig en soliditetsgrad på 43.

– Ser man isoleret på tallene for 2020, er regnskabet jo ikke acceptabelt. Men når man tager sundhedskrisen i betragtning, skal man kigge på lyspunkterne, og dem er der heldigvis flere af. Lufthavnen har handlet fornuftigt og med rettidig omhu flere gange i krisen. Det sikrede en mindre økonomisk tilbagegang end frygtet. Og de sidste mange års påpasselighed har gjort, at vi stadig har robustheden i behold ved udgangen af 2020. Men uden den store fleksibilitet, som hele organisationen viste, da det gjaldt, var resultaterne landet et andet sted, udtaler bestyrelsesformand Clas Nylandsted Andersen.

For præcis et år siden var Corona ikke meget mere end baggrundsstøj, da Billund Lufthavn skulle præsentere vækststrategien frem mod 2040 foran erhvervsfolk, interessenter og politikere.

Målsætningen lød – og lyder stadig – på 7 millioner passagerer og 160.000 tons luftfragt i 2040 i den kommende Airport City.

– Vores ambitioner mødte hurtigt det første bump på vejen. Det var surrealistisk, og de næste måneder fra 11. marts gik med at skulle navigere i tågen, som Corona havde lagt over os alle. Men da vi fik overblik og lagde en plan, fik vi lufthavnen tilpasset, så vi kunne klare os igennem. Det blev desværre nødvendigt med en hård fyringsrunde. Men planen holder stadig stik, og det gør ambitionerne for 2040 også, fastslår Jan Hessellund, adm. direktør, Billund Lufthavn og fortsætter:

– Vi skal nok nogle år længere frem for at få det endelige overblik af Covid-19’s påvirkning på passager- og fragttal, men det har på ingen måder påvirket målsætningen om at gøre vores allerede stærke trafikknudepunkt til et endnu stærkere knudepunkt. Vi er i tæt dialog med flere partnerskaber om at udvikle området om lufthavnen til Airport City med logistikvirksomheder og andre luftfartsrelaterede virksomheder.

Vestdanskerne er købestærke og har en sund økonomi med store rejseopsparinger, og halvdelen af alle Danmarks eksportrelaterede jobs ligger i Billund Lufthavns optageområde. Så markedet med Billund Lufthavn i centrum har ikke ændret sig, og derfor kan et 2020-regnskab heller ikke slå fremtidsambitionerne ned.

– Flyselskaberne anerkender det stærke vestdanske marked omkring Billund Lufthavn med nye ruter og genetablering. Vores marked er attraktivt både for erhvervslivet og turismen ind og ud af Danmark. Så vi er fortrøstningsfulde med, at så snart kapaciteten vender tilbage i branchen, så er den også hurtigt tilbage på 2019-niveau i Billund, og derfra kan vi fortsætte væksten mod 2040 ambitionerne med 7 millioner passagerer, afslutter Jan Hessellund