1,9 millioner til byfornyelse i Vorbasse

I kamp med en række andre af landets kommuner har Billund Kommune fået del i midlerne fra den årlige pulje af midler til områdefornyelse, som Udlændinge-, Integrations- og Bygningsministeriet har på i alt 80 millioner kroner.

Og Billunds andel på 1,9 mio skal bruges til at give bymidten i Vorbasse et tiltrængt løft. Grundet sparsom kolletiv trafik, står byens busterminal øde hen og samtidig er byens hovedgade slidt og både fortove, belægning og parkeringsarealer trænger til et strøg med make-up-pennen. Det strøg bliver nu til virkelighed med bevillingen på 1,9 millioner kroner.

– Det er helt centralt for udviklingen af en by som Vorbasse, at byrummet er vedligeholdt, så borgerne færdes i gode rammer og fortsat har en attraktiv hovedgade med butikker og indkøbsmuligheder. De 1,9 millioner er et skridt på vejen til, at kommunen kan udvikle Vorbasse, siger folketingsmedlem Anni Matthiesen (V) fra Krogager.

Regeringen ønsker at skabe byfornyelse med fokus på at skabe trygge byrum. Med bevillingen til Vorbasse kan Billund Kommune nu vurdere, hvor behovet er størst for eventuelt at nedrive tomme erhvervs- og beboelsesejendomme eller forskønne nuværende bygninger, så området står attraktivt for nye såvel som nuværende beboere.

– En pengesæk med 1,9 millioner er en stor mulighed for at give området et markant fysisk og socialt løft til gavn for de nuværende beboere. Forhåbentlig kan byfornyelsen og et nyt, trygt byrum skabe en attraktiv bydel, som flere har lyst til at bosætte sig i. Det er målet med puljen, siger Anni Matthiesen.