Mindeord over Kristian Fogh Schmidt

Vorbasse har mistet en stor personlighed, der gennem sit virke såvel på skolen som i fritiden har gjort rigtig meget for mange mennesker og for Vorbasse.

Kristian Schmidt kom til Vorbasse som lærer i 1972. Han var en meget afholdt lærer og gamle elever blev ved med at besøge Kristian og Emmy længe efter skoletiden var slut. I sin undervisning havde Kristian øje for alle elever, både de dygtige og de, der kæmpede med lektierne. Kristian sørgede altid for, at der var et godt socialt liv i hans klasser. I mange år var det Kristian, der havde 10. klasse og senere 9. klasse, som altid skulle til København på lejrskole. Kristian kunne knytte kontakter i storbyen, så eleverne kom ind og så institutioner, som normalt ikke lukkede gæster ind. Kristian var en solid ambassadør for Vorbasse skole og Vorbasse by i mange sammenhænge. Kristian var en god kollega. Han gik altid forrest, når emneuger og udstillinger skulle afvikles. Gennem mange år havde Kristian rytmik med de yngste klasser og korsang med de ældste klasser. Her har mange børn haft dejlige timer.

I fritiden var Kristian aktiv i foreningslivet. I Sogneforeningens tid var Kristian meget engageret i opsætning af skuespil og gennemførelse af adventskoncerter i Vorbasse og Skjoldbjerg kirker.  Gennem 40 år var Kristian sammen med Alice Østergaard leder af Vorbasses voksenkor. Kristians glæde ved sang og musik kunne ikke undgå at smitte af på alle, der var med. Alle adventskoncerter sluttede med glade julesange og hyggeligt samvær, også her var Kristian, den der kunne få humøret og glæden frem.

Kristian havde mange kunstneriske evner. I mange år blev der malet skønne billeder fra naturen og de senere år inden sygdommen desværre gjorde, at det ikke var muligt, har Kristian lavet flotte figurer i sten. Vorbasse by har mange af Kristians værker stående ligesom de findes i Billund og andre byer.

På Parkvej har vi mistet en god ven, en god nabo. Et menneske, som man altid kunne regne med, når livet tog en forkert drejning eller man blot skulle have et praktisk råd. Disse råd blev næsten altid krydret med en sjov historie. Tak for de mange gode sange, vi har lært i selskab med dig. Tak for din dejlige latter, som vi vil savne.

Kære Emmy, Hanne, Camilla og Jakob
I kan være stolte af jeres far og Emmy tak fordi, du havde overskud til at samle naboerne, den sidste formiddag for Kristian på Parkvej, så vi fik lov til at sige farvel.

Æret være Kristians minde

Inger Donslund