Minister går ind i sagen om MgO-plader

Arkivfoto: Billund Photo


Det lokale folketingsmedlem for Socialdemokraterne, Troels Ravn, har fået transport- og bygningsminister, Hans Chr. Schmidt, ind i sagen om brugen af MgO plader. Det var blandt andet disse plader, der var årsagen til, at Børne- og Ungeuniverset i Hejnsvig måtte laves om allerede efter et år. Men også mange husejere er i problemer:

– Mange parcelhusejere er kommet i klemme, da det viser sig, at MgO pladerne suger fugt, og der dermed opstår risiko for svamp og skimmel. Med henvisning til, at skaderne er udviklingsskader, vil forsikringsselskaberne ikke dække skaderne, på trods af, at de involverede borgere har tegnet den obligatoriske byggeskadeforsikring, fortæller Troels Ravn.

Han er gået ind i sagen, fordi han ser det som et politisk ansvar at sikre en forbrugerbeskyttelse og samtidig sikre, at lovgivningen om pligtige byggeskadeforsikringer – vedtaget i Folketinget 2008 – også virker i praksis. Derfor er han glad for at Hans Chr. Schmidt har tilkendegivet, at han vil gå ind i sagen.

– Jeg mener, det er udtryk for elastik i metermål, når forsikringsselskaber forsøger at undgå dækning af disse skader, under henvisning til begrebet udviklingsskader. Det er uholdbart at efterlade parcelhusejerne i denne klemme – det er uholdbart, at en byggeskadeforsikring ikke virker efter hensigten, og det glæder mig, at transport- og bygningsministeren har udtrykt enighed i mine synspunkter og nu vil gå ind i sagen, siger Troels Ravn.

Byggeriet i Hejnsvig var færdigbygget og afleveret inden det blev kendt at MgO-pladerne gav problemer. Så snart fugtproblemerne med pladerne stod klart, tog Billund Kommune initiativ til at skifte facaden på den nye bygning ved Hejnsvig Skole.