Nu bliver Grindsted bymidte en oase

Lige nu kravler et par træstammer op ad facaden på det tidligere Grand Hotel i Grindsted, og terrassen på torvet er ved at tage form. Det er en del af Grindsted bymidteoase, som indvies nu på fredag den 6. maj.

Igen i år sætter Billund Kommune et sommerbyrum op på torvet – et byrum, som skal være med til at understøtte liv og aktivitet i bymidten. I to år har sommerbyrummet gået under navnet Grindsted City Beach, men i år er det tid til at tænke nyt, og der er sat fokus på bæredygtighed og på at trække mere grønt ind i bymidten.

Derfor vil udformningen af området være præget af mere grønne toner, og referencen til mormors kolonihave vil kunne mærkes, når først Grindsted bymidteoase står helt færdigt til indvielsen den 6. maj.

I år er Billund Kommune ikke alene om udsmykningen af torvet, da to skoleklasser fra Vestre Skole dekorerer de blade, der skal pryde træerne på facaden af Grand Hotel.
Byrummet indvies officielt kl. 10 af borgmester Stephanie Storbank sammen med børn fra byens institutioner. Børnene vil være med til at sætte yderlige planter i plantekasserne og vimpler på terrassen.

Om eftermiddagen danner bymidteoasen baggrund for ”Grøn Fredag” – et arrangement, der igen sætter fokus på bæredygtighed med aktiviteter for en hver smag. Arrangementet er et samarbejde mellem Grindsted Handel, FGU, Grindsted den grønne hovedstad og Billund Kommune.

Formand for Teknik-, Plan- og Kulturudvalget Simon Nicolajsen Jørgensen vil åbne eftermiddagens aktiviteter kl. 16. Herefter er der mulighed for at deltage i affaldssorteringskonkurrencer, prøve klimaspillet, høre mere om udviklingsstrategien for Grindsted, prøve kræfter med en sæbekassebil, bygge sit eget insekthotel, male et blad til træerne på Grand Hotel og meget mere.

Sommerbyrummet er et af de tiltag der bliver lavet i forbindelse med udviklingsstrategien for Grindsted bymidte ”Viljen til at handle”. Udviklingsstrategien er en vision og retning for, hvordan vi skal udvikle byen. Det er en plan, der viser, hvordan vi kan styrke sammenhængen i byen og understøtte udviklingen af en levende og attraktiv bymidte.

Strategien fokuserer på tre spor – fællesskaberne, fortællingen og fysikken, der gennem samarbejde, forskellige midlertidige og permanente projekter og aktiviteter tilsammen sikrer at Grindsteds fællesskaber, fortælling og fysiske rammer bliver endnu bedre.