Nu er lokalplanen for Travbyen endelig vedtaget

Kommunalbestyrelsen i Billund kommune har nu endelig vedtaget lokalplanen for den nye bydel, Travbyen i Billund.

Forventningen fra både kommunen og samarbejdspartneren, KIRKBI, er at Travbyen vil kunne tiltrække flere borgere til kommunen ved at tilbyde en helt ny bykarakter sammenlignet med Billunds andre boligområder.

Med et stigende antal tilflyttere til Billund arbejder kommunen med byfortætning og for at sikre boliger centralt i byen. Travbyen, som KIRKBI står bag, er netop et godt eksempel på en ny bydel tæt på bymidten og tæt på grønne områder. Travbyen bliver en blandet bydel med ca. 500 boliger, plads til kreative erhverv, sport og bevægelse, daginstitution og et fælleshus, hvor beboerne kan mødes og dyrke fællesskabet.

– Travbyen er en vigtig byggesten i realiseringen af Billund Byvision, hvor Børnenes Hovedstad får endnu et markant element ved virkeliggørelsen af den nye bydel. Derfor skal der lyde en stor tak til KIRKBI for at muliggøre projektet, som former en ny bydel, der gør leg til en kvalitet i hverdagen for mennesker i alle aldre, og som samtidig gør det endnu mere attraktivt at bosætte sig i Billund, siger borgmester Stephanie Storbank.

Travbyen bliver et alternativ til de boformer, der ellers tilbydes i Billund. Boligerne bliver samlet i klynger omkring lokalgaden og opbygges som karrébebyggelse, der organiseres omkring semiprivate, grønne gårdrum. Der bliver med Travbyen skabt en blandet og mangfoldig bydel med et varieret udbud af boliger f.eks. byvillaer, rækkehuse, etageboliger og studieboliger.

– Midt i den nye bydel bliver der skabt et grønt rekreativt naturområde – kaldet ”Det Grønne Hjerte” – med stor fokus på biodiversitet og regnvandshåndtering for et større område. Det Grønne Hjerte skal binde Travbyen sammen med resten af Billund ved at flette det grønne område i Travbyen sammen med Skulpturstien, engen og skoven. Beboerne får således mulighed for en hverdag i tæt kontakt med naturen, siger Simon Nicolajsen Jørgensen, formand for Teknik-, Plan- og Kulturudvalget i Billund Kommune.

Samtidig planlægger KIRKBI at indrette Travbyens gader på de lette trafikanters præmisser, ligesom parkering bliver indrettet i lokalplanområdets periferi, så boliggaderne så vidt muligt bliver bilfri.

Bydelen bliver nemlig indrettet til fodgængere ved hjælp af Playline, som bliver den legende forbindelse igennem Travbyen, og som samtidig binder den nye bydel sammen med Billund bymidte. Stiforbindelsen vil koble sig på Playline, der binder byens attraktioner sammen og understøtter et legende byrum, som inviterer alle mennesker uanset alder til at lege og bevæge sig.