Nu er Møllevej og Grenevej forbundet

Forlængelsen af Møllevej i Billund ned til Grenevej er nu færdig. Dermed er det nu blevet nemmere fra bilister i de nyeste boligkvarterer i Billund at komme enten mod øst, syd eller vest uden at skulle omkring byen.

– Jeg glæder mig over, at Billund bymidte nu aflastes for unødig trafik. Det bidrager til en tryg og børnevenlig by. Desuden forsyner forlængelsen de nye bydele med endnu bedre vejforbindelser, hvilket også gør bosætning i den sydlige del af Billund endnu mere attraktivt, siger Simon Nicolajsen Jørgensen, formand for Teknik-, Plan- og Kulturudvalget.

Vejprojektet er en del af mobilitetsplanen, som kommunalbestyrelsen vedtog i 2021. Mobilitetsplanen har til formål at sikre rammerne for en tryg, levende og børnevenlig by i Billund, som over de seneste år har oplevet en rivende udvikling.

Befolkningstilvæksten har sammen med en massiv vækst i turisterhvervet også skabt en øget mængde trafik. Mobilitetsplanen og forlængelsen af Møllevej skal derfor bidrage til at lede en del af trafikken udenom bymidten.

Det nye vejstykke åbnede kort før jul, men mangler fortsat den sidste finish i rabatter og grøfter, brolægning ved rundkørslen, etablering af midterø, belysning samt beplantning, slidlag mv. Det etableres løbende, når vejret tillader det, melder kommunen.