Nu kan første spadestik tages i Travbyen

Visualisering af Det Grønne Hjerte i Travbyen. Kilde: KIRKBI


Kommunalbestyrelsen i Billund kommune har nu givet grønt lys til næste skridt i planerne om den helt nye bydel i Billund, Travbyen. Dermed kan KIRKBI påbegynde første fase af Travbyen med en godkendt miljøkonsekvensrapport og § 25-tilladelse i hånden, og de sætter første spade i jorden den 9. april 2024.

– Travbyen er et visionært projekt, hvor den gamle travbane bliver forvandlet til en ny bydel med flere typer af bymæssige boliger, en daginstitution og mindre værksteder, som vil bo side om side med grønne byrum og en stor naturpark. Billund er en stærk by i rivende udvikling, og jeg er sikker på, at byen kun bliver stærkere takket være projekter som Travbyen. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi i dag kan tage næste skridt på vejen mod en ny og anderledes bydel i Billund, siger Stephanie Storbank, borgmester i Billund Kommune.

Der bliver tale om en blandet bydel med ca. 500 boliger, plads til kreative erhverv, sport og bevægelse, daginstitution og et fælleshus, hvor beboerne kan mødes og dyrke fællesskabet.

– Med Travbyen skaber KIRKBI en ny bydel, hvor fællesskab, biodiversitet og et generelt fokus på den grønne omstilling går op i en højere enhed. Det bliver et alternativ til de boligformer, som vi ellers tilbyder i Billund, hvor et grønt rekreativt naturområde ligger centralt omringet af en lokalgade med semiprivate gårdrum og et varieret udbud af boliger. Beboerne får således mulighed for en hverdag i tæt kontakt med hinanden og naturen, siger Simon Nicolajsen Jørgensen, formand for Teknik-, Plan- og Kulturudvalget i Billund Kommune.

KIRKBI planlægger at indrette Travbyens gader på de lette trafikanters præmisser, ligesom parkering bliver indrettet i lokalplanområdets periferi, så boliggaderne så vidt muligt bliver bilfri.