Nu skal også indeklimaet måles i udvalgte husstande

Billund kommune og Billund Vand og Energi A/S er i fuld gang med at tage prøver fra kloaknettet i området omkring Fyrrestien i Grindsted.

Nu udvides undersøgelsen til også at omfatte indeklimamålinger i enkelte boliger.

Teknikere fra Rambøll har opsat prøveudstyr i flere kloakbrønde i området omkring Fyrrestien i Grindsted. Der udtages både korttids- og langtidsmålinger af luften samt prøver af vand. Prøverne skal blandt andet analyseres for vinylklorid. Udstyret skal hænge i 14 dage, og det er vigtigt af prøvetagningsudstyret ikke forstyrres, lyder det i en pressemeddelelse fra Billund kommune.

Samtidig har Billund Kommune været i kontakt med enkelte boligejere i området og varslet indeklimamålinger i udvalgte huse. Målingerne foretages af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll, og forløber over 14 dage med forventet start i uge 10.

Til juni forventes der en rapportering om undersøgelserne.