Ny dagsorden for skoledistrikter i Billund kommune


På baggrund af budgetforliget for år 2015 og overslagsårene, hvor forligspartierne aftalte, at der skulle udarbejdes et beslutningsoplæg på, hvordan skoleområdets eksisterende bygningsmasse i Grindsted By kan udnyttes mest hensigtsmæssig i fremtiden, sendte Børne- og Kulturudvalget i Billund Kommune den 2. december et forslag om ændrede skoledistrikter i høring.

Høringssvarene er indgået, der har været arrangeret borgermøde med mere fra den gruppe af forældre, der ville blive berørt af det udsendte forslag. Og der har været grund til at korrigere talmaterialet.

– På den baggrund begærede jeg behandlingen udsat og bad forvaltningen udarbejde flest mulige scenarier til en løsning, siger Borgmester Ib Kristensen.

Scenarierne er præsenteret for byrådet ved et temamøde tirsdag den 27. januar, og sagen om ændring af skoledistrikter genoptages nu i Børne- og Kulturudvalget, men med en ny og udvidet dagsorden.

– De muligheder vi nu fremsender til politisk behandling indeholder flere og mere vidtgående scenarier med beregninger, men der vil være brug for at gå endnu mere i dybden med de enkelte forslag og eventuelt undersøge yderligere alternative muligheder, siger Børne- og Kulturdirektør Thomas Reintoft.

Ændringer tidligst i 2016

Tiden for at nå en ændring af skoledistrikter til det kommende skoleår er overskredet, og derfor er der i indstillingen fra forvaltningen lagt op til at de kommende ændringer behandles i forbindelse med udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene.

– De muligheder, der nu sendes frem til politisk behandling indeholder flere og mere vidtgående scenarier for, hvordan vi kan sikre en holdbar løsning på at udnytte kapaciteten bedst muligt, og det glæder jeg mig til at arbejde videre med sammen med Børne- og Kulturudvalget og senere Byrådet, siger Klara Lyskjær Noer, der er formand for Børne- og Kulturudvalget.

Børne- og Kulturudvalget har de nye muligheder på dagsordenen på udvalgsmødet tirsdag den 3. februar. Og det materiale der på nuværende tidspunkt er udarbejdet til hver enkelt scenarie er en del af bilagsmaterialet.

De otte muligheder er:

  • Ændring af skoledistrikt: Morsbøl til Vestre Skole
  • Ændring af skoledistrikt: Filskov til Vestre Skole
  • Ændring af skoledistrikt: Filskov til Sdr. Omme Skole
  • Ændring af skoledistrikt: Stenderup overbygning fra Søndre til Hejnsvig
  • Ændring af Skoledistrikt: Stenderup overbygning fra Søndre til Vestre Skole
  • To Skoler i Grindsted – aldersopdelte
  • Et skoledistrikt i Grindsted – 0-9 klasse på hver lokation
  • Permanent Kapacitetsudvidelse af Søndre Skole