Ny kæmpe retailpark på vej ved Grindsted

Det er dette område ved Brians Renovation ved Grindsted, der er planer om at omdanne til et stort retailcenter.


To jyske erhvervsudviklere går med planer om at opføre Danmarks største Retail Park med et samlet areal på 160.000 m2 ved Vejle Landevej ved Grindsted.

Området skal indeholde nye store butikker, gode parkeringsforhold og attraktive udenomsarealer. Håbet er, at borgerne fremover foretager al deres handel lokalt i Billund Kommune.

COWI arbejder på en analyse, hvor det foreløbigt vurderes, at der er et potentiale for at øge handelen i Billund Kommune med over en halv milliard kroner. Samtidig betyder manglen på store udvalgsvarebutikker i Billund Kommune, at der i dag bliver handlet en del i oplandsbyer som Vejle, Herning, Esbjerg og Kolding.

For at beholde handlen i Billund Kommune ønsker projektudviklerne Michael Andersen og Anders Bech Mathiesen fra henholdsvis Hanssen Ejendomme og Daugaard Pedersen at opføre en ny stor Retail Park mellem Billund og Grindsted.

Begge virksomheder har omfattende erfaring med opførsel og udvikling af Retail Parker og erhvervsområder.

– For et par år siden fik Billund Kommune udarbejdet en detailhandelsanalyse, som viste, at hvis der ikke gøres noget nyt og væsentligt anderledes, så er der udsigt til, at de senere års nedgang i både omsætning og butikker vil fortsætte med at udhule det lokale handelsliv. Med etableringen af en Retail Park i stor skala vil vi ikke alene kunne bremse, men også vende den udvikling, siger adm. direktør Michael Andersen fra Hanssen Ejendomme.

Han peger på, at der er en tendens til, at forbrugerne i stadigt højere grad samler deres indkøb, når de tager til de omkringliggende byer for at handle:

– Når man er kørt til Vejle, Herning, Esbjerg eller Kolding, er der mange, som vælger ikke alene at besøge Retail butikkerne, men også at spise en frokost i centrum og tage forbi de mindre detailbutikker. Når vi gør det attraktivt at lægge al sin handel i Billund Kommune, vil den trafik fremover også kunne gavne butikkerne i de lokale centerbyer, siger Michael Andersen.

Før projektet kan realiseres, skal det behandles politisk, og de to projektudviklere ønsker, at det skal ske sideløbende med en god dialog med lokale interessenter og borgere, hvor alle bliver hørt.

– Vi har allerede haft et indledende møde med nogle af de lokale interessenter og de lokale politikere. Nu afventer vi den indledende politiske behandling, hvorefter vi vil udbygge dialogen med de forskellige parter, så vi sikrer den bedst mulige udvikling af det lokale handelsliv, siger Daugaard Pedersens projektdirektør, Anders Bech Mathiesen.

Billund Kommunes borgmester Stephanie Storbank ser frem til den politiske dialog om projektet.

– Der er ingen tvivl om, at det er et visionært projekt, der kan få stor betydning for Billund Kommunes udvikling og samtidig understøtte vores stærke byer. Det er afgørende, at vi understøtter og ikke bremser lysten til at handle lokalt, og derfor er det meget vigtigt for mig, at borgerne og de lokale erhvervsdrivende bliver hørt i processen, siger Stephanie Storbank, borgmester i Billund Kommune.