Ny maj-rekord vender udviklingen i Billund Lufthavn


268.458. Så mange passagerer benyttede Billund Lufthavn i maj måned, og det er en forbedring af sidste års rekord med 11.706 passagerer.

Månedens højdespringer var igen udenrigsruterne, der havde 180.478 passagerer. Det svarer til en fremgang på 10.553 passagerer eller 6,2 %.

“En del af den positive udvikling skyldes naturligvis, at nogle af de mange nyheder kan ses på passagertallet, men der er samtidig tale om en fin vækst for netværksselskaberne”, udtaler Kjeld Zacho Jørgensen.

Samtidig er der kommet gang i flere af ruterne til sydens sol og sommer.

Indenrigsruten havde 11.151 passagerer, hvilket er et fald på 1.176 passagerer svarende til 9,5 %. “Faldet skyldes formentlig, at de mange helligdage, der er i foråret, stort set har ligget i maj måned, og derfor er antallet af forretningsrejsende til København lidt mindre”. Med fem daglige afgange på hverdagene, er indenrigsruten på samme niveau som i 2014.

“I maj måned er det positivt at se, at chartertrafikken for første gang i flere måneder, viser en stigning. Med 75.559 passagerer er der tale om en vækst på 2.265 passagerer eller 3,1 %”, siger Kjeld Zacho Jørgensen.

Ligesom med indenrigstrafikken er det formentlig forårets helligdage, der sætter sine spor i tallene, blot med omvendt fortegn.

De mange rejsende i maj måned betyder samtidig, at de første fire måneders faldende tendens er vendt, således at der nu er tale om en samlet vækst for årets første fem måneder. For år-til-dato er der tale om en lille vækst på 3.041 passagerer svarende til 0,3 %. Det samlede passagertal for de første fem måneder er 1.015.982 passagerer.

“Det er naturligvis meget glædeligt, at den negative udvikling de første måneder tilsyneladende er vendt. Og ser vi frem mod sommermånederne, tyder prognoserne på, at den positive udvikling vil fortsætte.” siger Kjeld Zacho Jørgensen

I juni måned er der opstart på Norwegians rute til Barcelona, Wizz air’s rute til Gdansk og DAT’s rute til Bornholm, samtidig med at Turkish Airline tilføjer yderligere afgange til Istanbul. Endelig skal det nævnes, at Air Lituanica grundet betalingsstandsning stoppede ruten til Vilnius i maj måned, men at Wizz air genåbner ruten i september.

Cargo Center Billund ekspederede 5.374 tons gods, hvilket er en lille fremgang på 4,2 %. Igen er det eksporten, der står for den positive udvikling, mens importen har vanskeligt ved at komme op i tempo. Også for Cargo Center Billund er der tale om en vækst for de første fem måneder.