Nye turismetal sender Billund kommune i top 10

Foto: VisitBillund


Billund er i top 10 over kommuner med flest overnatninger i 2018. Det viser den årlige statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne, der netop er offentliggjort.

Med i alt 1.377.048 lokale overnatninger sidste år indtager Billund kommune 9. pladsen på listen.  Det er fordelt på 700.791 danske turister og  676.257 udenlandske.

Til gengæld ligger Billund helt i top, når det gælder den relative vækst i antal overnatninger i de sidste ti år. Siden 2008 er antallet af overnatninger i Billund således steget med 189 pct. Til sammenligning er København og Aarhus steget med henholdsvis 96 og 67 pct.

Hvad angår belægningen på hotellerne i den absolutte højsæson, så ligger Billund på samme niveau som København med en belægningsprocent på 92. Det skal dog ses i lyset af, at København havde 6.843.000 overnatninger fordelt på 86 virksomheder, mens Billund havde 364.000 overnatninger fordelt på 9 virksomheder.