Nye uddannelsesmuligheder i Billund skudt i gang

Et samarbejde mellem en række lokale virksomheder, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Vejle og Billund Erhverv har resulteret i et nyt uddannelsesforløb i Billund.

Billund kommune har en stor koncentration af aktører indenfor service-, hotel-, og turismebranchen, det førte til idéen om at skabe et målrettet uddannelsesforløb for både at styrke medarbejdere og virksomhederne.

– Under overskriften ’Livslang læring’ arbejder vi hele tiden på at udvikle vores undervisningsformater, så de er tilpasset erhvervslivet og de studerende. Vi vil gerne kunne tilbyde fleksibel opkvalificering i forhold til krav og ønsker, forklarer uddannelseschef hos UCL Leif Bojesen om baggrunden for tiltaget.

Efter at have deltaget i Billund KarriereTour TURISME tog Leif Bojesen kontakt til Billund Erhverv for at drøfte mulighederne for etableringen af målrettede uddannelser indenfor turisme- og oplevelsesområdet i kommunen.

– Vi blev enige om, at første skridt måtte være at tage kontakt til nogle af aktørerne inden for branchen, og det blev meget positivt modtaget – vi har skabt en model, hvor undervisningen kan tilrettelægges således, at det er muligt for medarbejdere at uddanne sig, samtidig med at de varetager deres job, siger Leif Bojesen.

Også hos Billund Erhverv er der glæde over det nye uddannelsesforløb:

– Vi er utroligt glade for at virksomheder ser positivt på muligheden, og vi ser det som en fantastisk mulighed for vores virksomheder til både at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, siger direktør for Billund Erhverv Marie Skov Lillelund, og nævner at ønsket er at der på sigt kan udbydes både Serviceøkonomuddannelse og Akademiuddannelse i service og oplevelser.

Uddannelserne bliver udbudt som enkeltfag for at sikre størst mulig fleksibilitet i forløbet. Planlægning og gennemførelse sker i tæt dialog med virksomhederne, så perioder med lavsæson og lukkeperioder kan udnyttes bedst muligt – eksempelvis til videreuddannelse af medarbejdere.

Det første hold studerende i faget ’Service’ startede undervisningen på Hotel Refborg i Billund i starten af november og sluttede med en eksamen i denne uge.

Lalandia i Billund er en af de virksomheder, der har tilbudt sine medarbejdere efteruddannelse, og HR manager Lene Stejnicher er ikke i tvivl om værdien:

– Vi ser det som et led i karriereplanen for vores dygtige medarbejdere – vi vil gerne fastholde dem hos os, og derfor er det vigtigt, at vi kan tilbyde dem dygtiggørelse og udvikling af kompetencer. Uddannelsesmodellen, som er skabt via dette samarbejde, er helt optimal, både i forhold til fleksibilitet og indhold, siger Lene Stejnicher.

Udover Lalandia har også Hotel Hedemarken og Hotel LEGOLAND medarbejdere med på det første hold.