Foreninger på tværs af hele kommunen vil udvikle fritidslivet

“Billund i Bevægelse” er navnet på et nyt samarbejde mellem Billund Kommune og DGI Sydvest.

Her er der fokus på at styrke interessen for idræt, bevægelse og deltagelse i foreningslivet – særligt for kommunens børn og unge. Aftalen har fokus på øget foreningsdeltagelse, sundhed og trivsel blandt børn og unge samt at motivere unge til at fortsætte i foreningslivet. Det betyder også at foreningerne skal med indover og her har otte foreninger har meldt sig som ambassadørforeninger for ’Billund i Bevægelse’. Gennem dette arbejde vil de understøtte udviklingen af foreningslivet og frivilligheden.

– Jeg er rigtig glad for, at foreningerne har lyst til at gøre os klogere på foreningslivet og være med til at udvikle rammerne for foreninger og frivillighed i Billund Kommune. Jeg er optaget af at sikre stærke byer og et rigt foreningsliv i hele kommunen, og ser det derfor som en styrke, at både store og små foreninger og forskellige idrætter med geografisk spredning over hele kommunen er med ombord i samarbejdet, siger Simon Nicolajsen Jørgensen udvalgsformand for Teknik, Plan og Kultur i Billund Kommune.

Billund Kommune, DGI Sydvest og de otte foreninger, mødtes i sidste uge til dialog om foreningernes drømme og ønsker for samarbejdet.

– Vi drømmer om, at det er nemt og attraktivt at være frivillig i Billund Kommune. Og at der også følger penge med, så vi kan søsætte de idéer og initiativer, vi har. Derudover drømmer vi om at deltage i et stort netværk, hvor vi kan skabe en masse synergieffekter mellem foreninger og kommune, så vi kan arbejde sammen på forskellige niveauer, siger Jannie Søgaard og Betina Boye Jensen fra Billund Cykel Motion, som er en af otte ambassadørforeninger.

GGIF Fodbold er også en af ambassadørforeningerne for ’Billund i bevægelse’, og de sætter følgende ord på deres drømme:

– Min forening drømmer om, at det bliver mere nemt at være forening. Der skal være en bedre relation mellem kommune, DGI og de andre samarbejdspartnere ind til foreningerne. Og så skal det være nemmere at være ung. Vi skal have aktiveret de unge. Det er det, vi drømmer om, lyder det fra Mathias Landen Jeppesen fra GGIF Fodbold.

Målet er at skabe et eksperimentarium for fritidslivet i Billund Kommune, hvor foreningerne er aktive, medskabende aktører. ’Billund i Bevægelse’ tager udgangspunkt i foreningernes udfordringer, behov og potentialer, der skal danne grundlaget for den fremtidige foreningsudvikling i kommunen.

En ambassadørforening er en forening, der har lyst til at:

 • lege med og have indflydelse
 • agere samarbejdspartner for Billund Kommune og DGI Sydvest
 • hjælpe Billund Kommune og DGI med at kvalificere samarbejdet
 • hjælpe Billund Kommune og DGI med at udbrede kendskabet til samarbejdet og dens muligheder for fritidslivet i Billund Kommune invitere andre med ind i fællesskabet

Følgende foreninger har indtil nu meldt sig som ambassadørforening:

 • Billund Cykel Motion
 • Billund IF
 • GGIF Fodbold
 • GGIF Gymnastik
 • Hejnsvig dartklub
 • Hinnum Hut – Bueskydning
 • Sdr. Omme Skytteforening
 • Vorbasse KFUM Idrætsforening

Det er ikke kun de nuværende 8 ambassadørforeninger, som kan bidrage ind i ’Billund i Bevægelse’. Alle foreninger i Billund Kommune er velkomne.

I forbindelse med ’Billund i Bevægelse’ lanceres en ny pulje til at understøtte foreningerne i samarbejdet. Puljen kan søges af foreninger, institutioner og aktører i Billund Kommune. Midlerne skal understøtte mulighederne for at foreninger, institutioner og aktører kan skabe bevægelsesaktiviteter for børn, unge og voksne. Puljen skal give børn, unge og voksne gode oplevelser med idræt og bevægelse.

– Det er vigtigt for os i DGI Sydvest, at der er midler til foreningerne i partnerskabsaftalen, så vi kan understøtte foreningernes idéer og initiativer. Derudover er det også vigtigt for os, at det er nemt at søge tilskud som forening, og derfor er vi ekstra glade for, at den nye pulje under ‘Billund i Bevægelse’ har en foreningsvenlig ansøgningsprocedure, fortæller Henning Kristensen, bestyrelsesformand i DGI Sydvest og understreger, at partnerskabsaftalen mellem DGI Sydvest og Billund Kommune er et vigtigt skridt for foreningerne.

Puljen skal være med til at styrke samarbejde og samspil mellem forskellige aktør på fritidsområdet og bidrage til styrke lokalsamfundene. Det er væsentligt at alle midler som tildeles fra puljen, understøtter ’Billund i Bevægelse’ overordnede formål.

Læs mere om puljen og dens kriterier på www.billund.dk/billund-i-bevægelse 

FAKTA:

 • Billund i Bevægelse understøtter Billund Kommunes strategiske arbejde med at sikre leg, kvalitet, foreningsudvikling og frivillighed i fritidslivet
 • Billund i bevægelse er et samarbejde med DGI Sydvest, der løber fra april 2023 til marts 2026. Partnerskabet strækker sig over en treårig periode med en ambition om, at partnerskabet kan forsætte herefter eller forankres i en anden form.
 • DGI Sydvest og Billund Kommune medfinansierer projektet i den treårige periode. Teknik-, Plan- og Kulturudvalget bevilgede deres støtte til partnerskabet på deres møde i februar 2023.
 • Billund Kommune afsætter en pulje, som lokale idrætsforeninger kan få glæde af til aktiviteter, der understøtter aftalen og det strategiske fokus.