Nyt om gang- og cykeltunnelen

De helt store maskiner er taget i brug. Der bores 14 stykker, tre meter dybe huller, der hver fyldes med ca. 1,5 m2 beton, samtidig med at boret igen hæves. I hver betonpæl sættes der 4 kraftige armeringsjern. Det er så meningen der senere skal støbes en platform, som fast grund til den kommende bro.

”Knækket” og den nye rampe mod Super Brugsen, fornemmes der hvor betonkanonen står. Det er kun nogle af søjlerne der støbes i dag onsdag, så dette arbejde fortsætter i morgen, torsdag den 12. februar.

Det er stadig uvist om tunnelen vil blive åbnet for offentligheden, eller som hidtil vedtaget, lukket med porte i begge ender.

Foto: Hugo Sørensen