Nyt oplevelsesområde på vej i Billund

Et nyt oplevelsesområde er på vej i Billund. Det skal ligge ved rundkørslen Havremarken/Koldingvej og have fokus på leg og læring om bl.a. bæredygtighed og energiproduktion. Formålet er at skabe endnu et sted i kommunen, hvor borgerne kan være aktive og få nye, gode oplevelser.

Lige nu er der udarbejdet et skitseforslag til, hvordan området kan se ud, men det ligger langt fra fast. Der er nemlig gang i en større inddragelsesproces, hvor aktører som naturfagsvejledere og elever fra folkeskolerne samt Ungerådet, museet Mark, Handicaprådet og SSP og mange andre kommer med deres inputs til, hvordan området skal se ud.

Derudover bliver der senere åbnet for en borgerinddragelsesproces, hvor alle borgere inviteres til at komme med deres idéer til, hvad området skal kunne for, at det kan bruges som et rekreativt område, der giver mening for borgerne.

– Jeg glæder mig til, at vi sammen med borgerne skaber endnu et godt oplevelsessted i kommunen, der er sikkert og tilgængeligt for os alle. For jeg er stolt over vores konstante fokus på leg og læring, og jeg håber, at området kan blive et forbillede for en fremtidssikret byudvikling. En byudvikling, hvor vi sætter udvikling af ny natur og nye rekreative tiltag for børn, unge og børnefamilier i tæt samspil med en bynær energiproduktion, siger Stephanie Storbank, borgmester i Billund Kommune.

Leg og læringsområdet bygger videre på Billund Byvision, der beskriver en legende, tæt og forbundet by, hvor man skal kunne leve, lege og lære, og hvor der skabes nye sammenhænge mellem byens områder. Det nye område skaber netop denne sammenhæng med dets placering mellem byens bolig- og erhvervsområder, en ny solcellepark og genbrugspladsen. Et knudepunkt hvor unikke synergier kan opstå.

Området skal desuden bidrage til at formidle den tid, vi står i lige nu, hvor landskabet ændrer sig fra overvejende foder- og fødevareproduktion til større energilandskaber med en igangværende biodiversitetskrise.

Målet er således at etablere et nyt rekreativt område i Billund, der gennem leg fortæller områdets historie, nutidens klimaudfordringer og fremtidens løsninger. Hvis alt går vel med en ny lokalplan kan det nye leg- og læringsområde stå færdigt i 1. halvår 2025.