Ole Kirks Fond med i hospitalsbyggeri


Ole Kirks Fond har lagt en kæmpe sum penge i byggeriet af et hospitalsafsnit i tilknytning til Rigshospitalet i København. I alt har fonden, der blev etableret som minde om LEGO-stifter, Ole Kirk Christiansen, skudt 600 millioner i byggeriet, som Region Hovedstaden selv har afsat 1,4 mia kroner til.

Det nye byggeri har arbejdstitlen ’BørneRiget’ og har et helt klart mål:  At revolutionere oplevelsen for børn, fødende og deres familier før, under og efter behandlingen. Væk med følelsen af at livet går i stå, mens man er indlagt og væk med usammenhængende behandlingsforløb. På det nye hospital bliver alle forløb og funktioner tilrettelagt, så børn og forældre flyttes mindst muligt. Specialisterne og eksperterne kommer til barnet og familien – ikke omvendt. Derudover skaber det nye hospitalsbyggeri rammerne for, at familier får mulighed for at være sammen som familie og have en så almindelig og tryg hverdag som muligt.

– Det er helt afgørende, at børn og deres familier føler sig trygge i et behandlingsforløb og kan opretholde bedst mulig livskvalitet. Der skal være plads til, at familien kan have det rart sammen, og plads til leg, omsorg og adspredelse, så både barnet og familien får et pusterum fra bekymringerne. Et behandlingsforløb skal med andre ord kunne rumme alt det, børn, unge og familier har brug for, så de kan leve et så normalt liv som muligt. I Ole Kirk’s Fond er vi rigtig glade for, at vi i samarbejde med Region Hovedstaden og Rigshospitalet kan bidrage til et nyt, innovativt hospitalsbyggeri, der tager højde for den sårbare situation, familierne er i, når et barn bliver alvorligt syg, siger formand for Ole Kirks Fond, Kjeld Kirk Kristiansen.

Ole Kirks Fond er alment velgørende og støtter fortrinsvis sociale, kulturelle, humanitære og uddannelsesmæssige formål. Fondens formål er at fremme livskvalitet for børn og deres familier primært i Danmark. Ole Kirks Fond støtter ligeledes projekter og initiativer i Billund Kommune med henblik på at skabe gode og attraktive fritidsaktiviteter for områdets beboere og ansatte i LEGO Koncernen.