Pædagoger: Vi oplever stigende mistrivsel blandt børn og unge

Modelfoto


Der er alvorlige problemer med trivslen blandt skolebørnene. Det viser den hidtil største vilkårsundersøgelse blandt BUPL’s medlemmer. Den viser også, at der mangler tid og ressourcer i SFO og klub til at hjælpe børn og unge og arbejde med deres trivsel og udvikling.

Dette er blandt hovedkonklusionerne i BUPL’s landsdækkende undersøgelse, hvor 55 pct af alle BUPL medlemmer i Billund kommune har været med.

Undersøgelsen på 6-18 års området (skole, SFO og klub) i Billund Kommune viser blandt andet, at 47 procent af pædagogerne oplever, at antallet af børn og unge i mistrivsel stiger og at knap hver tredje pædagog oplever kun i mindre grad at have tid til at arbejde med netop børnenes eller de unges trivsel og udvikling.

I BUPL Sydjylland ser formand Jonna Jul Gudmundsen med bekymring på flere af undersøgelsens resultater, og særligt den stigende mistrivsel blandt børn og unge bør få de kommunale politikere til at reagere:

– Når knap halvdelen af pædagogerne på skole- og fritidsområdet oplever stigende mistrivsel blandt børn og unge, så er der al mulig grund til at slå alarm. Pædagogerne gør en kæmpe indsats, men fritidsområdet har i en årrække været udsat for hårde besparelser, og det kan altså mærkes, siger Jonna Jul Gudmundsen.

Pædagoger i Billund skriver fx om:
”børn der har det skidt og har brug for den tætte kontakt til voksne,” og ”de har det svært i sociale sammenhænge, og mange føler sig alene.”

– Der er tale om børn, som i høj grad har brug for nærværende pædagoger med tid til dem. Pædagogerne har netop fagligheden til at arbejde specifikt med børnenes relationer, fællesskaber
og selvværd, men det kræver ressourcer. Derfor er det helt nødvendigt, at vi får sat en prop i besparelserne og i stedet begynder at investere i vores fritidsinstitutioner, siger Jonna Jul
Gudmundsen.