Playful Learning giver gode resultater på Vestre Skole

Billund Kommunes tilgang til undervisningen, hvor eleverne eksperimenterer og leger sig til læring, har givet historiske resultater på Vestre Skole i Grindsted. Den nationale sprogvurderingstest viser nemlig, at 100 pct. af børnehaveklasseeleverne for andet år i træk har lært bogstaverne af både navn, form og lyd.

Playful Learning er en tilgang til undervisningen, hvor eleverne eksperimenterer og leger sig til læring, som er indført i alle folkeskolerne i Billund Kommune.

– En legende tilgang skal ikke forstås som en aktivitet i sig selv, eller som sit eget skolefag. Leg er et mindset, som vi bruger i alle skolefag til at lære. Det største succeskriterie er, at alle elever oplever skolen som et meningsfyldt sted at lære og være sammen med andre. Et sted, hvor de bliver motiveret, begejstret og har tid og plads til at fordybe sig. Samtidig tænker vi forældrene ind i børnenes læring, fordi vi tror på, at deres aktive rolle gør en forskel, siger Stephanie Storbank, borgmester i Billund Kommune.

Gennem ’Playful Learning’ bliver eleverne i stand til at generere viden og udvikle kompetencer i stedet for at reproducere viden. Og formålet med Playful Learning er netop at styrke elevernes lyst til at lære.

Vestre Skole i Grindsted startede med Playful Learning i august sidste år, og principperne for Playful Learning dækker al undervisning på skolen, hvor 60 procent af tiden er direkte projektorienteret.

Skoleleder, Birgitte Edens, fortæller, at de på Vestre Skole har oplevet rigtig gode resultater i den nationale sprogvurderingstest.

– For andet år i streg har vi skabt historiske resultater. Efter et intenst 8 ugers Playful forløb scorede børnehaveklasseeleverne 100% i den nationale sprogvurdering, idet de kunne bogstaverne både af både navn, form og lyd. Og det er altså ikke bare historisk i forhold til Vestre Skole eller i forhold til Billund Kommune. Det er faktisk historisk på landsplan, og jeg tror, at det er et udtryk for, at langt flere børn er sikre i det, de bliver testet i, siger Birgitte Edens.

Gennem den projektbaserede undervisning træner Vestre Skole eleverne til blandt andet at kunne fordybe sig og præsentere deres budskaber, da det er egenskaber, som de unge i høj grad vil møde på arbejdsmarkedet.