Regionen beklagede usikkerhed om sundhedsundersøgelsen i Grindsted

Foto: René Lind Gammelmark


Da Region Syddanmark for et par år siden lavede en stor sundhedsundersøgelse af nuværende og tidligere borgere i Grindsted, sad et 17 mand stort forskerpanel klar i kulissen til at træde ind med tiltag, hvis det skulle vise sig, at borgerne i Grindsted var mere syge, end borgere i andre sammenlignelige byer. Underforstået: har Grindstedværket gjort folk i byen mere syge, end hvis værket ikke havde været der?

Undersøgelsen endte ud med konklusionen om, at borgerne i Grindsted ikke er mere syge end ellers, og derfor skulle der ikke tages flere skridt i den retning. Men for nyligt viste det sig, at to af forskerne, der sad med ved bordet, ikke var helt enige i, at der ikke skulle undersøges nærmere. Deres syn og forbehold i sagen blev tilsyneladende aldrig forelagt politikerne i regionsrådet, da de skulle tage stilling til et eventuelt videre skridt i sagen.

Og det vakte vrede i Grindsted, hvilket kom til udtryk i aftes ved borgermødet på Grindsted Gymnasium, hvor regionen lagde sig fladt ned og beklagede, at det kunne ske i den ellers så meget transparente sag om forureningen under Grindsted.

Regionen fastslog, at man har undersøgt alle borgere med et CPR-nummer fra perioden 1924 til 2017, der enten har boet eller bor i Grindsted. Forud for resultatet af undersøgelsen, havde regionen opstillet forventningen om, hvad man ville finde af antal sygdomme i Grindsted. Eksempelvis har der i lang tid lydt anklager om, at især Østbyen i Grindsted havde unormalt mange ALS-ramte. Men det kan man ikke konkludere umiddelbart i undersøgelsen. Forud for havde man forventet at finde to tilfælde i Østbyen – der viste sig at være fem. Men omvendt havde man forventet at finde ni tilfælde i den del af byen, hvor fabriksgrunden ligger. Her fandt man seks.

Så ja, en højere forekomst af ALS-ramte i Østbyen, men en lavere forekomst i de forureningsramte områder. Og hvorfor så det, spurgte regionen på gårsdagens møde, og gav selv svaret:

– En forklaring kan være vind fra Grindsted-værket, noget andet end forureningen eller ganske enkelt blot en tilfældighed.