Renovering af skole-gymnastiksal bliver dyrere end forventet

Foto: René Lind Gammelmark


Det er ikke lykkedes Billund kommune at få bud indenfor skiven omkring renoveringen af gymnastiksalene ved Vestre Skole.

En netop afholdt licitation over de indvendige arbejder afslørede bud over det afsatte budget. Det vidner om en særdeles ugunstig markedssituation – noget der også afspejles i at der kun var få indkomne bud. I ét tilfælde kom der endda slet ingen bud, skriver forvaltningen i dagsordenen til det kommende møde i Børne- og Familieudvalget.

– Man fristes jo til at sige hvad sagde jeg, men det var jo lige præcis det her der var vores argument for ikke at tage det med i budgettet – at markedssituationen var ugunstig. Det var jo derfor man valgte at udskyde byggeriet af den nye skole i Hejnsvig, siger den konservative gruppeformand, Lars Hansen.

Han har i flere år ønsket en ny hal ved Vestre Skole – men er nu blevet spist af med en renovering af gymnastiksalene til samlet knap 10 mio kroner. På trods af at de konservative forud for budget 2023 fik udarbejdet en beregning på hvad det ville koste at bygge en ny hal ved Vestre Skole. Knap 13 mio lød svaret dengang.

Men alligevel klør Billund kommune på med at nøjes med en renovering af skolens gymnastiksale – hvor budgettet nu må overskrides. Eller der må pilles elementer ud, så prisen på de indvendige arbejder sænkes.

– Jeg har løbende spurgt ind til det her, om prisen holder sig indenfor skiven. Det har man sagt at “ja, det gør den” og alligevel står vi nu her og skal tage stilling til en ekstrabevilling, fordi det bliver dyrere, siger Lars Hansen.

Han er stærkt utilfreds med at der nu formentlig skal sendes en halv million kroner ekstra ind i renoveringsarbejdet, hvor den samlede pris nu alligevel nærmer sig hvad en hel spritny hal ville have kostet.