S: Friskoler får penge nok – også til specialundervisning

– Jeg støtter op omkring det kommunale selvstyre, og jeg har tillid til, at man rundt om i kommunerne har kompetencerne til at løfte denne opgave.

Sådan lyder det fra det lokale folketingsmedlem for Socialdemokraterne, Troels Ravn, oven på Venstres Anni Matthiesens melding forleden om, at pengene bør følge barnet, når det gælder specialundervisning på eksempelvis friskoler.

Anni Matthiesen kalder det nemlig et problem, at som det er i dag, er det op til den enkelte kommune at bestemme, om de ønsker at lade tilskuddet til specialundervisning følge det enkelte barn over i en friskole. I de tilfælde, hvor kommunen ikke vælger at lade pengene følge barnet, kan den frie skole ikke få omkostninger til specialundervisningen dækket.

Men den er Troels Ravn (S) ikke med på:

– Jeg bakker op om, at vi i Danmark kan vælge mellem folkeskole og friskole. Friskolerne har allerede i dag en fornuftig økonomisk ramme for at løfte opgaven i forhold til de børn, der skal have støtte omkring undervisningen og trivsel. Overordnet set, så er de frie skoler i større udstrækning begyndt også at optage børn med særlige behov, men de har stadig et efterslæb, når man sammenligner med de opgaver en folkeskole skal løse, siger Troels Ravn.

Han bryder sig ikke om, at Venstre vil fratage kommunerne muligheden for selv at vurdere, om pengene skal følge barnet:

– Det er endnu et eksempel på, at Venstre har det svært med det kommunale selvstyre, når det kommer til stykket. Jeg støtter op omkring det kommunale selvstyre, og jeg har tillid til, at man rundt om i kommunerne har kompetencerne til at løfte denne opgave, fastslår Troels Ravn.