Sammenlægning af sparekasser godkendt

Både repræsentantskab og myndigheder har godkendt sammenlægningen.

Det var et enigt repræsentantskab fra Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse, der onsdag aften sagde ja til at blive lagt sammen med Sparekassen Kronjylland, og torsdag kom så godkendelsen fra myndighederne.

– Jeg er glad for, at det hele nu er faldet på plads. De nærmeste dage vil kunderne modtage et brev og et lille velkomstmagasin, hvor de blandt andet kan se, at de fortsat vil møde de velkendte medarbejdere i deres afdeling. De kan også se, at deres rådgiver fremadrettet får adgang til specialister på alle væsentlige fagområder, fortæller Sparekassen Kronjyllands administrerende direktør Klaus Skjødt.

Han skal torsdag aften møde sine nye medarbejdere for første gang, og det glæder han sig til.

– Det er altid rart at få set hinanden i øjnene og få lejlighed til at fortælle, hvilken virksomhed de nu bliver en del af. Ifølge dem, jeg hidtil har haft kontakt med, hører jeg desuden, at der blandt medarbejderne er meget stor opbakning til sammenlægningen, og det er jeg meget glad for.

Det er ikke kun medarbejderne, der siden offentliggørelsen for cirka 14 dage siden har glædet sig over den nu godkendte sammenlægning, det gælder også kunderne.

– Det er vores indtryk, at kunderne er glade for udsigten til at beholde deres lokale pengeinstitut  med værdier som personlig rådgivning og lokalt engagement, selv om det nu bliver med et andet skilt over døren. Medarbejderne har således fået en lang række positive tilkendegivelser, fortæller Klaus Skjødt.

Særligt glade er dog garanterne. Efter nogle år, hvor garantkapitalen har været låst, har de nu udsigt til at få adgang til deres penge.

– Som garantsparekasse er vi naturligvis glade for, at vi kan være med til at sikre garanterne deres penge. Det kan vi, fordi ledelsen i Vorbasse-Hejnsvig de seneste år har fået tilpasset butikken og skabt en attraktiv partner med styr på kreditterne og en fornuftig indtjening.

Der går dog cirka tre måneder, inden Sparekassen rent lovgivningsmæssigt må frigive pengene. Når det sker, bliver op til 20.000 kroner per garant konverteret til garantkapital i Sparekassen Kronjylland, mens indskud herover bliver sat ind på en indlånskonto. Sparekassen Kronjylland  tillader nemlig maksimalt sine garanter at have op til 20.000 kroner i garantkapital. Det er i øvrigt  også sådan, at Sparekassen Kronjylland aldrig har haft lukket for indløsning, og det forventer Klaus Skjødt naturligvis også vil gælde i fremtiden.

– I Sparekassen Kronjylland skal sammenlægninger og opkøb gøre os stærkere. Vi er ikke bare interesserede i at blive større. Med denne sammenlægning bliver vi også stærkere, og samtidig  har vi planer om at udvide området med afdelinger i Esbjerg, Kolding og Vejle. Derudover er den kapitalmæssige belastning af sammenlægningen begrænset, og vi har eksempelvis fortsat en relativ lav landbrugsandel af vores samlede udlån, forklarer Klaus Skjødt.

Pressefoto: Sparekassen Kronjylland
Kilde: Vorbasse-hejnsvig Sparekasse