Skal du have en af de ledige pladser i Frivilligrådet?

Billund Kommune søger kandidater til Frivilligrådet for næste rådsperiode 2022-2025. Frivilligrådet er et kommunalt råd, som følger den 4-årige byrådsperiode, det betyder, at der nu igen skal peges på nye kandidater til rådet. Der er pt. kun indstillet 4 kandidater til rådet, som ellers tæller 9 medlemmer og 3 suppleanter. Derfor er Billund Kommune på jagt efter nye medlemmer.

Frivilligrådet i Billund Kommune er de frivillige sociale forenings talerør ind i kommunen. Rådets opgave er at sætte fokus på de frivillige sociale foreningernes virke og vilkår samt understøtte deres arbejde.

Det er blandt andet Frivilligrådets rolle at understøtte anerkendelsen af det frivillige sociale arbejde i kommune. Noget rådet tidligere har gjort gennem uddeling af priser til de sociale foreninger og frivillige samt gennem fejring af de frivillige på Frivillig Fredag med en frivilligfest. Dertil har Frivilligrådet også til opgave at indstille til det politiske udvalg, hvordan de vurderer at §18-midler skal fordeles mellem ansøgerne.

Frivilligrådet følger byrådsperioden, hvorfor det er nu der skal indstilles kandidater til rådet for den næste periode 2022-2025, og foreningerne og lokalsamfundene må meget gerne blive repræsenteret så bredt som muligt i det kommende Frivilligråd. Frivilligrådet er normeret til at tælle ni medlemmer og tre suppleanter. Indstillingen fremsendes via kommunens hjemmeside: www.billund.dk/frivilligraad2022-2025. Fristen for indstillinger er søndag den 16. januar 2022.

  • Der er pt. indstillet fire kandidater til rådet for næste periode. Derfor håber vi, at flere af de frivillige sociale foreninger samt patient- og handicapforeninger endnu en gang vil overveje, hvorvidt de kunne have en frivillig eller to, som kunne have interesse i at bidrage til det frivillige sociale arbejde på kommunalt niveau i Billund Kommune. Vi hører gerne fra frivillige fra alle dele af kommunen, fortæller Rasmus Kaufmann, Områdechef for Kultur og Fritid i Billund Kommune.

Skulle du have lyst til at høre mere om arbejdet i rådet er du meget velkommen til at kontakte de nuværende medlemmer eller frivillighedskonsulenten i Billund Kommune. Kontaktoplysninger kan findes på kommunens hjemmeside under Frivilligrådet. Nærmere bestemt her: www.billund.dk/frivilligraadet.

For yderligere informationer kontakt: Frivillighedskonsulent Lærke Noer-Møller, tlf. 79 72 74 36 eller E-mail: lnm@billund.dk