Skolebestyrelse ønsker skoletandpleje bevaret

Modelfoto


Skolebestyrelsen på BillundSkolen er ikke meget for de mulige planer om at nedlægge skoletandplejen på Kærvej og i stedet rykke al personale til en central klinik i Grindsted. Det fremgår af et høringssvar fra skolebestyrelsen til byrådet forud for de kommende budgetforhandlinger.

Billund kommune har bedt rådgivningsfirmaet COWI om en strukturanalyse om tandsundheden i Billund kommune, og heri er man nået frem til flere mulige scenarier omkring den fremtidige kommunale skoletandpleje.

Men bestyrelsen på BillundSkolen står uforstående over for, at analysen efter deres mening ikke direkte hænger sammen med børn og unges tandsundhed, men udelukkende har fokus på ressourceoptimering.

– Derimod frygter vi, at centralisering og lukning af mindre klinikker vil påvirke tandsundheden blandt børn og unge negativt og være en klar serviceforringelse for borgerne i Billund Kommune, skriver bestyrelsen i høringssvaret.

Hvis det skulle ende med en centralisering af tandplejen i Grindsted, så alle folkeskoleelever i Billund kommune skal til Centralklinikken ved Magion til kontrol, så skabes der et større behov for at forældre skal bruge mere tid på transport og planlægning, mener skolebestyrelsen.