Slutspurten er sat ind i ”Hvordan har du det?”

Rygning, smerter og ondt i livet. Det handler nogle af de spørgsmål om, som man møder i den store landsdækkende sundhedsprofilundersøgelse 2021 ”Hvordan har du det”.

I Billund Kommune har 2.500 borgere modtaget undersøgelsen i sin e-Boks eller postkasse. Indtil videre har 1.405 borgere svaret. Muligheden for at svare lukker onsdag den 12. maj, og dermed er der endnu tid til at udfylde spørgeskemaet for de sidste cirka 1.100 borgere.

Det er fjerde gang siden 2010, at undersøgelsen gennemføres, og svarene fra de tidligere undersøgelser har givet Billund Kommune afgørende viden om, hvor man skal sætte ind med målrettet forebyggelse og bedre behandling af sygdomme.

– I den sidste sundhedsprofil var en af de tydelige tendenser, at der var en stigning i de unges rygning. Den viden var efterfølgende medvirkende årsag til, at Billund Kommune tilsluttede sig partnerskabet Røgfri Fremtid. Med afsæt i partnerskabet har vi sat en række initiativer i gang – blandt andet en stor forebyggende tobaksindsats i kommunens grundskoler, som i dag betyder, at vi stort set ingen daglige rygere har i grundskolen. Et andet resultat er, at der blev indført røgfri arbejdstid for Billund Kommunes ansatte, fordi vi er af den overbevisning, at vi skal gå foran som det gode eksempel, samt at det også gør en positiv forskel for medarbejdernes sundhed, siger Lene Bruun, leder af HR og Sundhedsstaben i Billund Kommune.

Resultatet af sundhedsprofilundersøgelsen 2021 offentliggøres i marts 2022.

Om undersøgelsen

Spørgeskemaet er sendt til 300.000 danskeres e-boks eller med postvæsenet.

Alle, som udfylder spørgeskemaet, deltager i lodtrækningen om en række fine præmier.

Deltagerne i undersøgelsen er tilfældigt udvalgte danskere over 16 år, og det er frivilligt, om man deltager.

Resultaterne fra undersøgelsen bliver samlet på hjemmesiden danskernessundhed.dk, hvor det også er muligt at læse resultaterne fra tidligere undersøgelser.