Børn med skolevægring nød nedlukningen

Stockfoto Unsplash


Danmark åbner op, og børn myldrer tilbage i skole. Eller de fleste gør. Børn med skolevægring er stadig hjemme, og for dem er genåbningen ikke nødvendigvis en god ting.

For nogle af de børn oplevede under corona for første gang i lange tider at være en del af fællesskabet. At skolen rakte ud og mødte dem, dér hvor de er, nemlig hjemme.

– Flere forældre til elever med skolevægring fortæller, hvordan deres børn igen var en del af både det faglige og sociale fællesskab med klassen. Skolerne og alle os, der arbejder med udsatte elever, skylder de forældre og børn ikke bare at gå tilbage til, hvor vi slap inden nedlukningen. Derimod skal vi kigge på, hvordan vi fortsat kan få de elever med, som ikke kan komme i skole, siger Janne Svensgaard, der er skolevægringsspecialist i Fonden Drive i Billund.

Fonden Drive arbejder med børn med særlige behov. Gennem forskellige tilbud arbejder de på at forbedre betingelserne for læring og udvikling for alle børn. Og der er helt sikkert flere ting fra nedlukningen, de tager med sig i det videre arbejde:

– Under coronanedlukningen tilbød vi online trivselsforløb til børn med forskellige vanskeligheder. Og selvom det til at starte med var en udfordring at tænke vores arbejde ind i helt nye rammer, viste det sig hurtigt, at rigtig mange ting fungerede godt online. Ja, nogle ligefrem bedre. Derfor er der også flere elementer, vi helt naturligt vil inddrage i kombination med vores almene praksis, siger Janne Svensgaard.

Hun har mange års erfaring i arbejdet med skolevægring. Hun ved, hvad der virker i praksis, når elever skal i trivsel og tilbage til skole. Derfor var hun heller ikke overrasket over, at flere af de elever, hun til daglig arbejder for at hjælpe, faktisk ikke var dem, der led allermest i fjernundervisning og hjemmeskole.

– Flere elever med skolevægring nød godt af den ”pause” fra presset om at komme i skole, som nedlukningen jo var. Derudover mødte skolen pludselig eleverne på deres banehalvdel – altså hjemme – og det er vigtigt i arbejdet med skolevægring, siger Janne Svensgaard.

Hvad er skolevægring?
• Skolevægring er, når elever er modvillige over for at komme i skole og føler emotionelt ubehag
• Skolevægring er ikke det samme som pjækkeri. Et barn, der lider af skolevægring vil typisk gerne i skole, men kan af forskellige grunde ikke.
• Skolevægring er lige udbredt blandt piger og drenge
• I Danmark skønnes det, at omkring 5 pct af alle børn rammes af skolevægring.