Spadestik og børnemylder – Byggeriet af Børnenes Univers i Billund er startet.


Spadestik og børnemylder – Byggeriet af Børnenes Univers i Billund er startet.

Godt 60 glade børnehavebørn, pædagoger og politikere samlet til 1. spadestik til Børnenes Univers på Engdraget i Billund.

Borgmester Ib Kristensen fortalte om det lange projekt og de fantastiske muligheder, Børnenes Univers betyder for Billunds børn og pædagoger.

Dagtilbudsleder Kirsten Vestergaard lagde bestemt heller ikke skjul på hendes glæde, ved at byggeriet nu endelig er en realitet, og takkede alle involverede, og en speciel tak til pædagogerne, og den tålmodighed de har udvist gennem den lange ventetid.

Byrådet i Billund vedtog i 2011 en reform på børnområdet, der skal skabe tættere sammenhæng mellem skole og daginstitution, og der er nu afsat 24 mio. kroner til at skabe de fysiske rammer, der nu er samlet i Børnenes Univers Billund.

Det sker i første omgang med tilbygning til børnehaven på Engdraget 8, der tidligere hed Staghøj Børnehave, med sol- måne- og stjernestuen, og nu senest Klatretræet. Herefter ombygges de eksisterende bygninger på Engdraget 8 og Tuen 2, og der opføres en mindre tilbygning på Tuen 2.

Når byggerierne er færdige vil Børnenes Univers Billund være udbygget til 198 børnehavebørn, 2 vuggestuegrupper med hver 14 børn og til 10 gæstedagplejebørn.

Fra Klara Lyskjær Noer, formand for Børne & Kultur Udvalget lyder det

”Jeg glæder mig over at få skabt nogle rigtige gode forhold for børnene i Børnenes Hovedstad”

Børn, voksne og ikke især vores dygtige pædagoger i Billund, har været utrolig tålmodige. Så det er en fantastisk at vi nu kan komme i gang, og få skabt de rigtige rammer og få løftet de fysiske læringsmiljøer i Billund.

Foto: Hugo Sørensen, Jeppe Donslund

Samlet set får Børnenes Univers, når byggerierne er færdige 2.078 kvadratmeter til rådighed, og Byrådet har bevilliget og frigivet i alt godt 24,5 millioner kroner til byggeriet.

Da byggeriet skulle godkendes stod vi med to modeller, og i Børne- og Kulturudvalget anbefalede vi, at vælge model B, hvor Børnenes Univers samtidig med rum også får nogle af de spændende pædagogiske elementer, som stod højt på prioriteringslisten hos byggeudvalget, med i byggeriet. Den model var det samlede byråd med på, og det glæder mig rigtig meget, siger Klara Lyskjær Noer, der er formand for Børne- og Kulturudvalget i Billund Kommune.

Med vedtagelsen af model B får Børnenes Univers egen stald med i byggeriet. Derudover laves legeplads til de 0-3 vuggestuebørn og gæstedagplejebørn, der laves en udendørsscene og en ekstra asfaltbane samt udekøkkener.

Der er gået lang tid, og medarbejderne har udvist enestående tålmodighed. Nu glæder vi os rigtig meget til at se de streger vi har slået og de ønsker vi er kommet med blive til virkelighed, sagde Dagtilbudsleder Kirsten Vestergaard inden hun satte børnene og borgmesteren i gang med at grave det 1. spadestik.

Fakta om byggeriet:

Der bygges på to adresser:

Første etape med 1. spadestik 6. februar på Engdraget 8 er nybyggeri med formodet ibrugtagning 1. september 2015.

Anden etape er ombygning af eksisterende arealer på Engdraget 8. Byggestart 7. september 2015 og formodet ibrugtagning i november 2015.

Tredje etape er om- og tilbygning på Tuen 2. Opstart i november 2015 og formodet indflytning og ibrugtagning februar 2016.

Byrådet har i alt bevilliget Godt 24,5 millioner kroner til projektet.

Håndværkerne, der skal udføre byggeriet er:

Anlægsentreprisen – Børge Larsen
Murerentreprisen – Tüchsen Byg
Tømrerentreprisen – Blom & Berg
Malerentreprisen – Globe Malerfirma
Installationsentreprisen – Grindsted VVS
ELentreprisen – Scan El
Storkøkkenentreprisen – Electrolux