Stier ved Engdraget lukkes for færdsel, i forbindelse ved byggeriet af Børnenes Univers


I forbindelse med byggeriet af Børnenes Univers, ved børnehaven på Engdraget 8, aflukkes stierne omkring børnehaven med byggepladshegn.
Dette sker allerede nu, af sikkerhedsmæssige hensyn, og stierne vil være lukkede fra mandag den 9. februar 2015, på de steder, der er vist med en rød markering på kortet.

I fremtiden, når byggeriet er færdigt, vil børnehavens legeplads være udvidet til det område, der er tegnet med en violet streg på kortet, hvorfor stierne derfor vil være placeret indenfor børnehavens legepladshegn, og ikke offentlige tilgængelige.

Foto: Billund Kommune