Stenderup Skole kan lægges sammen med Søndre


Hvis forældre og lokalsamfundet i Stenderup siger ja til det, så kan den lokale skole fremover blive en del af Søndre Skole i Grindsted.

Fra flere sider arbejdes der på at lægge Stenderup Skole ind under Søndre Skoles ledelse og skolebestyrelse – men med hvert sit skoledistrikt. Det betyder, at der fortsat kan være 0.-6. klasse i Stenderup, men fra 7. skal landsbyeleverne så tage bussen ind til Søndre Skole.

Hele spørgsmålet om Stenderup skoles overlevelse blev aktuelt, da elevtallet på skolen sidste forår ramte et niveau, der bevæger sig på grænsen for økonomisk og pædagogisk bæredygtighed.

Derfor har borgmester Ib Kristensen, formanden for Børne- og Kulturudvalget, Klara Lyskjær-Noer og forvaltningen sammen med lokalsamfundet og skolebestyrelsen i et stykke tid arbejdet på en løsning. Som det ser ud nu, bliver løsningen altså at lade Stenderup Skole blive en afdeling af Søndre Skole med fælles ledelse og fælles skolebestyrelse, men altså med hver sit skoledistrikt.

– Vi har i bestyrelsen og i en nedsat arbejdsgruppe haft en god dialog i lokalsamfundet om, hvad vi kan gøre for at sikre det bedst mulig tilbud til vores børn. Vi har også kigget på de gode eksempler andre steder. Og ser man på mulighederne i et helhedsperspektiv er vi sikre på, at den foreslåede løsning med Søndre Skole, er den bedste måde at sikre, der fortsat er et samlet tilbud med skole fra 0. til 6. årgang sammen med Børnehaven og SFOen Regnbuen, siger Knud Husum, der er formand for Skolebestyrelsen på Stenderup Skole.

Han understreger at forslaget kun er et forslag og skal betragtes som bestyrelsens oplæg til en åben proces og dialog med forældre og lokalsamfund i Stenderup. Forslaget skal naturligvis også drøftes på Søndre Skole, hvor skolebestyrelse og Med-Lokaludvalget involveres.