Stort showroom med planerne for det nye museum

Foto: Museumscenter Karensminde


Museumscenter Karensminde har nu lavet et stort showroom, hvor man kan kigge nærmere på de foreløbige planer for det nye museumscenter, der er i støbeskeen.

– Med showroomet håber vi at åbne for et spændende og særligt kig ind i blandt andet tanker omkring landskabelig formidling, kulturhistorisk natur og bygninger og arkitektur med inddragende indhold, siger museumsinspektør Anna Louise Siggaard

Showroomet har til formål at vise potentielle fonde, borgere og andre grupper de foreløbige og nuværende planer med det nye museumscenter.

Showroomet danner desuden rammen om et stort forløb i samarbejde og samskabelse med Grindsted Gymnasium, hvor hele 1.g linjen skal arbejde med museumsfaglige tematikker omkring det nye museumscenter. Blandt andet om hvordan man fortæller om at nyt museum, der endnu ikke er skabt.