Svar på Kris Jensen Skrivers læserbrev om udvidede åbningstider – Læserbrev af Lars Hansen

Jeg tror på at Billund kommune vil være et foretrukken sted for børnefamilier at bo i og flytte til, når vi har fleksible åbningstider i vores institutioner.

Den relativ korte forsøgsordning vi har kørt giver et lille billede af at der er et behov.

Men hvis man idag har en ordning med bedsteforældre, ældre søskende, ung pige etc. så er det ikke en aftale man fravælger fordi vi som byråd beslutter en kort forsøgsordning. Derfor stemte jeg, sammen med det øvrige udvalg, for at forlænge ordningen. Og lade den indgå i budget 2016 forhandlingerne.

Jeg tror på at der er et behov. Behovet er måske ikke lige stor alle steder i kommunen, men i turistmekkaet Billund samt i omegnsbyerne tror jeg både det kan betyde at forældre kan sige ja til jobs de før har måtte takke nej til, fordi logistikken omkring hente-bringe-tider simpelthen ikke passede med arbejdstiderne.

Jeg tænker også meget på medarbejdernes trivsel, og jeg tror på at de også er villige til lidt omstrukturering på deres arbejdsplaner for at imødekomme dette tiltag.

De skal ikke arbejde flere timer, de skal bare arbejde på andre tidspunkter.

Lars Hansen
Byrådsmedlem, Venstre, Billund kommune