Sydøstjyllands Politi fangede næstflest vanvidsbilister

Arkivfoto: Kim Matthai Leland


Siden loven mod vanvidsbilisme blev indført for et år siden, har betjentene hos Sydøstjyllands Politi – som Billund kommune hører ind under – haft travlt med at beslaglægge køretøjer som følge af vanvidsbilisme.
På landsplan er næsten 1.000 køretøjer blevet beslaglagt – 115 af dem her i det sydøstjyske. Det er landets næsthøjeste antal beslaglæggelser – kun overgået af de 153 hos Midt- og Vestjyllands Politi.
De mange konfiskationer er sket i perioden 1. april 2021 til 20. marts 2022.

Ifølge færdsels- og straffeloven defineres vanvidskørsel som:

  • Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km/t.
  • Kørsel med en hastighed på 200 km/t. eller derover
  • Spirituskørsel med en promille over 2,00

Derudover er det også vanvidskørsel, hvis man:

  • Udviser særlig hensynsløs kørsel – det kan fx være, hvis man i tæt trafik gentagne gange overskrider fuldt optrukne spærrelinjer og dermed skaber farlige situationer, eller hvis man kører imod færdselsretningen på en motorvej
  • Forsætlig forvolder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed – det kan fx være, hvis man kører bilen ind på cykelstien for at forskrække cyklisterne, eller hvis man bevidst påkører fodgængere i et fodgængerfelt