Sydtrafik vil igen ændre lokale busruter

Arkivfoto


Der er ikke nok brugere af buslinje 179 mellem Vejen-Vorbasse-Hejnsvig og Billund. Det konstaterer Region Syddanmark, som derfor ønsker at Sydtrafik i stedet sender bussen til Grindsted fra Vejen i stedet for til Billund. Det vil give flere passagerer, lyder vurderingen.

Samtidig foreslås det, at rute 283 (Holsted-Hovborg-Donslund-Hejnsvig-Grindsted) ændres, så bussen fra Holsted kører til Billund via Skjoldbjerg, på bekostning af Grindsted. Dermed vil Skjoldbjerg på hverdagene blive betjent med 5 ture hver vej.

Det er disse forslag, som Teknik- og Miljøudvalget i Billund kommune skal tage stilling til på morgendagens møde. Samtidig skal udvalget forholde sig til indstillingen fra Teknik- og Økonomidirektør om at der bør arbejdes for en etablering af en permanent kommunal busrute mellem Vorbasse, Skjoldbjerg og Billund – primært rettet mod pendlere og skoleelever.

De nye køreplansudkast har været til høring hos skolerne i området og her ser man blandt andet fra Vorbasse Skole positivt på ideen om en genetablering af en busrute, der forbinder Skjoldbjerg og Vorbasse.