Teknologilejligheden virker

Teknologilejligheden i Billund kommune virker! Det er det klare indtryk som ældrechef Lisbeth Schmidt får, her et år efter lejligheden blev en realitet. Lejligheden blev lavet som et slags demorum på den teknologi, der findes i dag for at lette handicappede og immobile borgere til et mere selvhjulpent liv.

– I det år lejligheden har eksisteret, har den været besøgt af mange flere, end vi havde turdet håbe på – især af pårørende. Vi har udarbejdet en lille miniundersøgelse for at blive kloge på, om vi rammer rigtigt i forhold til borgerne, og der har det blandt andet vist sig at lejligheden ar været godt besøgt af pårørende., sagde ældrechef i Billund Kommune, Lisbeth Schmidt i sin tale ved lejlighedens 1-års fødselsdag i går.

Ifølge Lisbeth Schmidt har der været et godt samarbejde internt i Social- og Sundhedsforvaltningen omkring lejligheden, specielt fra handicapområdet.

– Der har f.eks været besøg af en handicaphjælper, der sammen med den handicappede ønskede at afprøve hæve/sænke/skylle/vaske-toilettet. Her fandt den handicappede borger ud af, at dén godt kunne anvendes. Efterfølgende har borgerens forældre selv investeret i sådan et toilet, fortalte Lisbeth Schmidt.

Hele konceptet med lejligheden for teknologi i hverdagen er stadig den samme som for et år siden: Jeg vil selv, og jeg kan selv:

”Hvis det kniber mig at herske,
vil jeg lære at mestre,
teknologier ved tryk på en knap
kan både vaske, skylle og tørre.
Og min frihed bliver meget større”