Velbesøgt temamøde er et godt afsæt for Integrationspolitik i Billund Kommune

Godt 70 borgere, foreningsaktive, politikere og embedsmænd deltog onsdag den 22. juni i temamøde, der er afsæt mod en integrationspolitik i Billund Kommune.

– Vi havde aktivt inviteret foreninger og interesseorganisationer, og samtidig var der borgere, både dem der har boet her længe og en stor gruppe af nye borgere fra Sprogskolen, der deltog. Det gav nogle dynamiske grupper og vi fik mange og brugbare input, som et rigtig godt afsæt til arbejdet med politikken, siger Gitte Ottosen, der er formand for Beskæftigelsesudvalget, som er initiativtager på den nye politik.

Gitte Ottosen bød de mange deltagere velkommen, Social- og Sundhedsdirektør Jan Møller Iversen fortalte om status på flygtninge og indvandrere i Billund Kommune, Else Marie Ringgaard fra Integrationsnet fortalte om integration i forandring og forankring og om hvad der kan være god integration og hvordan man opnår den.

– I forhold til at sikre en så god integration som muligt er det helt naturlig for os i Billund Kommune at spørge dem, der ved noget og dem, det drejer sig om, og begge parter var bredt repræsenteret ved teammødet, så det er rigtig dejligt, og vi vil helt sikkert kalde ind igen og generelt søge bistand i det videre arbejde, siger Gitte Ottosen.

Blandt deltagere var en række foreninger og organisationer, der har interesser i og mulighed for at bidrage ind i politikken.

– Jeg kommer fra Dansk handicap. Vi er kommer for at bidrage til og sikre, at en politik også tager hensyn til nye borgere med handicap, fortæller Tim Jensen.

Signe Bojesen fra Ungdommens Røde Kors, Kontakten, Billund ErhvervsFremme og en række andre foreninger/organisationer repræsenteret.

Sporskolen var forleden på besøg på Rådhuset, og efterfølgende meldte en række af flygtningene sig til temamødet, og de var efterfølgende meget tilfredse.

– Deres tolk kom og fortalte at de havde været rigtig glade for at være med, og at de også havde fået noget ud af det. De er godt orienteret om hvad man gør i de forskellige kommuner og fortalte at de ikke havde hørt om andre steder, hvor de på den måde bliver inddraget, siger Jan Møller Iversen, der er social- og sundhedsdirektør i Billund Kommune.

Deltagerne havde på forhånd meldt sig til to af fire mulige workshops med forskellige temaer:

Tema 1: Modtagelse og bosætning
Tema 2: Børn og unge med udenlandsk baggrund
Tema 3: Job og uddannelse – hvordan får vi bidragende medborgere
Tema 4: Fritidslivet og netværk

– Der blev diskuteret godt i grupperne, og det indgår nu i det videre arbejde, ligesom deltagerne vil høre fra os igen, siger Gitte Ottosen.

Hun glæder sig meget til, at Billund Kommune får en integrationspolitik.

– Vi har fået en opgave og modtager som alle andre kommuner flere flygtninge end tidligere. Samtidig har vi i Billund en helt særlig situation, hvor der kommer rigtig mange fra hele verden for at arbejde. De har også brug for hjælp i forhold til at falde til, så på den måde var det dejligt at se den store gruppe der mødte frem i dag for at yde deres bidrag til at vi kan få en aktiv integrationspolitik, siger Gitte Ottosen.

De politisk vedtagne mål for en kommende integrationspolitik i Billund er tresidet.

  • Politikken skal sikre en realisering af formålene i integrationsloven (selvforsørgelse, medborgerskab og forståelse for det danske samfunds værdier).
  • Øge sammenhængskraften i lokalsamfundet gennem en samskabt politik.
  • Sikre en helhedsorienteret og koordineret integrationsindsats på tværs af de kommunale enheder.

Arbejdet med politikken er skudt i gang med temamødet og samtidig er en række andre indsatser i gang. Billund ErhvervsFremme er allerede i gang med sammen med Arbejdsmarkedsafdelingen at sikre kontakt mellem virksomheder og de nye borgere, så de hurtigst muligt kan få jobs, hvilket er et stort ønske fra alle sider.

Fakta:

Billund kommune har modtaget 118 flygtninge fra 2014 til juni 2016. Der forventes yderligere 17 flygtninge vil ankomme i år.

Herudover er der modtaget 72 voksne og 86 børn i forbindelse med familiesammenføringer

Kvoten for 2017 er netop udmeldt til 86 flygtning for Billund Kommune

Flygtninge kommer fra Syrien, Irak, Afghanistan, Burma, Tjetjenien, Sri Lanka. I 2015 og 2016 har vi kun modtaget fra Syrien.