Vellidt skoleleder fejrer 10 års jubilæum

Da Camilla Uhre Fog begyndte i jobbet, var der 60 elever. I dag er der 500.


Hun har ikke været på skolen hele dens levetid, men hun har haft en finger med i spillet fra starten. Og i dag vil mange medarbejdere og elever nok sige at Camilla Uhre Fog er selve dna’et i International School of Billund, hvor hun nu kan fejre 10 år som skoleleder.

– Det var egentlig kun midlertidigt til en start at jeg gik ind og afløste for en tidligere skoleleder, for det var tanken at jeg som en del af LEGO Fonden skulle træde ind som bestyrelsesformand for ISB. Og jeg havde egentlig gang i mange andre projekter, men så faldt jeg fuldstændig i med begge ben i det job her – og så blev jeg hængende, griner Camilla Uhre Fog med sin velkendte og smittende latter.

Camilla Uhre Fog blev særligt tiltrukket af udfordringen om at omdanne skolens visioner om læring gennem leg til praksis.

– Fra at være en god idé og en dejlig drøm, så har visionen fået liv og virkelighed i sig, så nu synes jeg faktisk, vi lever op til visionen og hvor dén er grundlaget for dét vi gør, siger Camilla Uhre Fog.

Da hun begyndte på skolen for ti år siden, var der indskrevet 60 elever på ISB. I dag er der 500 elever i børnehaven og på skolen, der tilbyder skolegang op til 9. klasse. Og så er det store spørgsmål så om skolens fremgang skyldes vækst i indbyggertallet i Billund – eller det er omvendt: at Billunds befolkningstilvækst skyldes den internationale skole. Hønen eller ægget-spørgsmålet.

Spørger man Billund kommunes bosætningskoordinator, Marianne Karlskov Thomsen, er det helt klart ISB, der trækker folk til byen fra eksempelvis Vejle og Kolding. En konstatering, der får Camilla Uhre Fog til at rødme i vores interview:

– Hold da op! Jamen, det er jo flot, men jeg tror også, at der er en kæmpe sammenhæng med byen. Altså, vi vil rigtig gerne være en del af Billund og lokalmiljøet, og jeg synes også ISB får lov til at være det, så jeg tror det der tiltrækker. Men tilflytterne vælger jo også at blive boende her, fordi der er en hel by, der byder dem velkomne. Det skal vi heller ikke glemme, mener Camilla Uhre Fog.

Selvom hun ikke er meget for at tage æren for den veldrevne skole, så er det et faktum at International School i Billund i dag har nået en standard, hvor skolen betragtes om en af de førende grundskoler i verden. Og med de nye kvadratmeter der i disse måneder bygges på den eksisterende bygningsmasse, så vil der efterhånden være plads til 700 elever på ISB – i en by med godt 7.000 indbyggere fordelt på mere end 60 nationaliteter.