Vi har tillid til det lokale politi – og vi føler os trygge hvor vi bor

Foto: Rigspolitiet


Borgerne i Sydøstjyllands Politikreds føler sig generelt trygge i deres nabolag – og så har vi også en højere grad af tillid til politiet end landsgennemsnittet.

Det fremgår af politiets nye tryghedsundersøgelse, der netop er udgivet. I vores politikreds som helhed føler 89 pct sig trygge i deres nabolag, mens landsgennemsnittet ligger på 88 pct.

Zoomer vi ind på Billund kommune ligger vi lidt over med 92 pct af borgerne, der føler sig trygge hvor de bor.

Når det kommer til borgernes tillid til politiet, viser undersøgelsen, at 88 % af borgerne i Sydøstjyllands politikreds har tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis der er brug for det. Det er lidt over landsgennemsnittet på 86 pct, mens tallet for Billund kommune ligger på 89 pct.

– Det er glædeligt, at borgerne i Sydøstjyllands Politi generelt føler sig trygge i deres nabolag, og at de også har tillid til, at vi som politi vil være der for dem, hvis de får brug for det. Det er en af politiets absolut vigtigste opgaver at skabe tryghed for borgerne, og som politi er det også vores opfattelse, at Sydøstjylland er et trygt sted at være og bo. Derfor er vi også meget tilfredse med at kunne læse i undersøgelsen, at borgerne, der bor her, igen i år er enige med os i det, siger chefpolitiinspektør Brian Sølvberg Fussing fra Sydøstjyllands Politi.