Vil du være med til at udarbejde din bys profil?

Billund Kommune sætter nu gang i arbejdet med at udvikle en række byprofiler for de syv største byer i kommunen, Billund, Grindsted, Sønder Omme, Filskov, Vorbasse, Hejnsvig og Stenderup-Krogager.

Der er nemlig potentiale i at udvikle, dyrke og indtænke flere byer i udviklingen af kommunens vision, mener kommunen:

– Vi står i en unik position med vores stærke byer, hvor sammenhold er en fællesnævner. Fyrtårnsattraktioner, unikke oplevelser og smuk natur gør området til et godt sted at bo og arbejde, ligesom det tiltrækker mange danske og internationale turister. Samtidig ønsker vi at synliggøre og styrke alle byers potentiale i udviklingen af kommunens vision. Derfor udvikler vi nu en række byprofiler for de syv største byer i kommunen, siger Stephanie Storbank, borgmester i Billund Kommune.

Arbejdet med byprofilerne løber frem til vinteren 2024, og de kommer til at være drivende fortællinger og strategier, der giver retning for den fysiske, sociale og kulturelle udvikling af byerne sammen og hver for sig.

Byprofilerne tager udgangspunkt i alt det gode arbejde, der allerede er gjort lokalt og stiller skarpt på, hvor det bobler, hvor der sker en ny udvikling, og hvilke udfordringer og begrænsninger, der er lokalt. Men borgerne skal med i processen:

– Hverken forvaltningen eller vi politikere når i mål med de rigtige byprofiler alene. Derfor lægger vi op til en bred inddragelsesproces. Senere på året inviterer vi for eksempel til en workshop, hvor alle interesserede borgere er velkomne til at deltage og komme med deres inputs. Derudover sørger vi blandt andet for at inddrage lokalrådene, ligesom frivillige borgere fra hver by udpeges som ambassadører, der bliver vigtige aktører gennem hele processen, siger Stephanie Storbank.

Opgaven som ambassadør bliver at samle viden, holdninger og erfaringer om den enkelte by fra den pågældende selv og fra familie og venner/bekendte i området. Er du interesseret i at blive ambassadør, kan du læse mere og tilmelde dig her senest mandag den 12. februar.