Vorbasse by vil købe sparekassebygningen

Sparekassen Kronjylland har sat sine bygninger i Vorbasse til salg for samlet knap 13 mio kroner. Men samtidig har banken, der altid har bakket op om det lokale liv i byen, givet borgerne i Vorbasse mulighed for at købe bygningerne til en markant lavere pris.

Hvad dén pris er, oplyser parterne ikke, men faktum er at en arbejdsgruppe er ved at kigge på mulighederne for at købe de i alt knap 2800 kvm i midten af byen. Håbet er at flere lokale erhvervsdrivende vil leje sig ind og skabe nyt liv og fællesskab.

– Bygningerne rummer fantastiske muligheder for at skabe vækst og liv for borgere, foreninger og erhvervsliv i Vorbasse, siger formand for Vorbasse Lokalråd, Jørn Poulsen.

Hvorvidt bygningerne skal rumme kontorer, sundhedshus eller butikker er ikke fastlagt. Det afhænger af ideer, behov og hvem der viser interesse. Men én lejer er på plads. Den lokale afdeling af Sparekassen Kronjylland er klar på at indgå en uopsigelig 10-årig kontrakt, hvilket understreger at de ser sig selv som en del af byen også i årene fremover.

– Vi ser tilbuddet fra Sparekassen Kronjylland som en gylden mulighed for at udvikle nye arbejdspladser i Vorbasse og samtidig sikre, at vi også har en lokalafdeling af sparekassen fremover, siger Jørn Poulsen.

Derudover har Lægehuset i Vorbasse vist interesse for projektet, fortæller Gitte Holmgaard fra arbejdsgruppen:

– Vi er i god dialog med lægerne om et lejemål. Begge parter er indstillet på at afdække mulighederne for at lægerne kan flytte ind. Det vil selvfølgelig kræve en del ombygning og tilpasninger, men det håber vi at lokale håndværkere vil være interesseret i at regne på, og at vi kan finde en realiserbar løsning med lægerne. Som by kan vi sikre at vores lægehus har gode og fremtidssikrede faciliteter, så vi også fremover har et lokalt lægehus, siger Gitte Holmgaard.

Men der er flere muligheder i bygningen: en stor lejer mere, flere små lejere eller et kontorfælleskab, hvor man lejer et skrivebord på månedsbasis. Det er efterspørgslen, der er med til at forme projektet.

– Når vi vælger at gå offentlig ud med projektideen, er det ikke fordi vi har svar på alt og færdige løsninger, men fordi vi håber, at vi som by sammen kan forme projektet og se mulighederne, lyder det fra Gitte Holmgaard.

Finansieringen af købet af bygningerne skal dels komme fra lån, fondsmidler og lokale midler, oplyser arbejdsgruppen, som håber borgerne i Vorbasse er med på ideen.

– Vi håber at folk fra Vorbasse vil give deres konstruktive mening til kende overfor arbejdsgruppen, så vi får en pejling på projektet. Vi planlægger at afholde et møde for interessenter indenfor nærmeste fremtid. Det gælder både potentielle lejere, lokale aktører og folk der vil bidrage aktivt ind i projektet, siger arbejdsgruppen.