Billund kommune skal jonglere med færre millioner


Det bliver en svær budgetlægning der venter politikerne i Billund kommune efter sommerferien.

Der er nemlig ret mange millioner færre at jonglere med end forventet, da der eksempelvis kommer langt færre indtægter ind i selskabsskat end forventet. Lige nu ser det ud til at der er 47 mio. kr. mindre til budgetlægningen i 2021 end forudsat ved budgetlægningen for 2020.

– Forklaringen skal findes i, at virksomhederne i både Billund Kommune og på landsplan i 2018 – som afregnes i 2018 – oplevede nedgang i regnskabsresultaterne på grund af kraftig turbulens på aktiemarkedet i efteråret 2018. En nedgang som heldigvis ser ud til at blive opvejet af tilsvarende opgang i 2019 – som afregnes i budget 2022. De store udsving i indtægterne mellem 2018 og 2019 understreger betydningen af, at have en stærk likviditet, hedder det i en pressemeddelelse fra kommunen.

Derudover er der også udfordringer i det kommunale budget på udgiftssiden.

Særligt koncentreret omkring familie/anbringelsesområdet, hvor der har været konstateret væsentlige budgetafvigelser i både 2019 og i indeværende år. Et foreløbigt estimat er, at området mangler ca. 18 mio. kr. i forhold til det forventede udgiftsniveau for 2021.

Dertil kommer, at de forventede udgifter til ledige efter al sandsynlighed vil stige frem mod 2021 som følge af COVID-19.

– Der er ingen tvivl om, at vi kigger ind mod en vanskelig budgetlægning for budget 2021. Vi har nogle områder, hvor vi nødvendigvis må tilpasse budgetterne, så vi kan undgå at skulle genåbne budgettet, som vi har set her i 2020. Derfor vil der uundgåeligt skulle prioriteres imellem serviceområderne. Derudover kommer vi også til at opleve en nedgang i vores finansieringsmuligheder som følge af lavere indtægter fra selskabsskatter, lyder det fra borgmester Ib Kristensen.