Dagplejere fortsætter Billund Builds Nature


En uge med naturen som led i leg, læring og kreativitet var slet ikke nok for dagplejerne og deres børn i Billund. Derfor har de besluttet at fortsætte året ud med natur-temaet, der blev introduceret til alle kommunens børn i uge 5 med Billund Builds Nature.

– Det betyder, at vi vil tage naturen med indover mange af de ting vi laver i dagplejen. For naturen pirrer børnenes nysgerrighed og på den måde får vi deres fantasi i gang. Det behøver eksempelvis ikke være dyr det hele. Det kan også være ting vi finder i naturen og skaber noget af – hvad enten det er affald eller naturen egne produkter, siger Lis Jensen, der er en af dagplejerne i Billund.

– Det at se insekter, at se en myretue – det er en kæmpe ting for børnene og noget som de faktisk kan huske næste gang, vi går på Skulpturstien eksempelvis. Selvom de er så små, så er det egentlig sjovt at se, hvad de får ud af det, når de bruger deres fantasi i naturen, siger Lis Jensen, der sammen med Billunds øvrige kommunale dagplejere i dag markerede Dagplejens Dag – netop ved at lade børnene komme tættere på naturen.

At dagplejerne på den måde vælger at fortsætte et af de temaer som Billund kommune sammen med blandt andre Børnenes Hovedstad skabte tidligere i år, vækker glæde hos Børnenes Hovedstads direktør, Charlotte Sahl-Madsen:

– Det er jo dejligt, at dét vi kan sidde og drømme om, også kommer til at ske. Jeg synes, det er imponerende, hvad de fagprofessionelle formår at omforme Billund Builds til: at det ikke behøver at være voldsomt, men bare en del af dagligdagen. Så det er svært ikke at være begejstret, når dagplejerne på den måde tager Billund Builds til sig. Og her må vi altså bare anerkende en stor indsats fra de fagprofessionelle, for vi er inde i en virkelig god fælles udvikling, som børnene får rigtig stor gavn af og de fagprofessionelle henter stor inspiration – også når de deler viden med hinanden, siger Charlotte Sahl-Madsen.

Der var gang i forskellige natur-projekter, da den kommunale dagpleje i dag mødtes til den årlige Dagplejedag.