Der tælles stemmer op


På alle syv valgsteder i Billund kommune tælles der stemmer op – og vi giver dig resultaterne løbende som de kommer ind.

Faktum er dog nu at der er væsentlig færre der har stemt til dette kommunalvalg end for fire år siden. Den samlede stemmeprocent for hele kommunen er opgjort til 72,82 pct mod 74,12 pct i 2013.

Kun i Vorbasse dukkede flere op ved valgurnerne end for fire år siden.