Efterlyser inputs til forbedring på handicap- og psykiatriområdet


Hvordan kan Billund Kommune gøre tilbuddene endnu bedre for borgere med en funktionsnedsættelse?

Det vil kommunen gerne have borgernes input til  for at forbedre indsatsen på handicap- og psykiatriområdet. Det skal ske på et borgermøde, hvor kommunen vil fortælle om igangværende indsatser, og hvor borgerne vil få mulighed for at bidrage med idéer og input til udvikling af kommunens tilbudsvifte til borgere med nedsat funktionsniveau på Voksenstøtteområdet.

– Det kan for eksempel være borgere der modtager et aktivitets- eller beskæftigelsestilbud i Den lille butik, borgere med behov for støtte i varierende grad eller borgere som bor i et af kommunens bofællesskaber eller botilbud for voksne udviklingshæmmede, lyder det i en pressemeddelelse fra Billund kommune.

– Vi håber der er mange som har lyst til at deltage. Det gælder selvfølgelig de borgere, der bruger tilbuddene, men også pårørende og andre som har lyst til at gøre en forskel, siger Robert Terkelsen, der er formand for Voksenudvalget i Billund Kommune.

På mødet, der finder sted tirsdag den 14. maj kl. 16 vil der være repræsentanter fra Byrådet og Handicaprådet, som man kan drøfte sine ideer med.

Af hensyn til forplejning er der tilmeldingsfrist søndag den 12. maj 2019 til Kristina Vingaard på mail kbb@billund.dk.