En holdbar løsning – Læserbrev af Kris Jensen Skriver


For os i socialdemokraterne er det vigtigt, at ændringen af skoledistrikterne, der skal diskuteres senere på året, er en holdbar løsning, der rækker længere frem end blot to, tre år.

Vi kan ganske enkelt ikke være bekendt at åbne op for debatten igen indenfor en kort årrække. Derfor ønskede vi også en undersøgelse af flere alternative modeller og foreslog blandt andet en undersøgelse af et skoledistrikt i Grindsted med 0.-6. på Vestre og 7.-9. på Søndre. Det synes vi på sigt er det rigtige, men tidspunktet er, blandt andet grundet skolereformen, ikke den rigtige.

Løsningen med at flytte Morsbølområdet til Vestre Skoles skoledistrikt har aldrig været vores kop the, blandt andet fordi det ikke løser problemet med pladsmanglen på Søndre Skole, ligesom det ville være forkert overfor beboerne i området. Sådan har vi det stadig. Det vil derimod være holdbart, hvis man flyttede eleverne fra Stenderup Skole i 7-9 klasse til Hejnsvig skole og eleverne fra Filskov til Sdr. Omme skole. For det første så vil det skabe plads på Søndre Skole og for det andet, så vil det give et endnu bedre grundlag for gode skoler i henholdsvis Sdr. Omme og Hejnsvig. Det vil således også være med til at fremtidssikre vores skoledistrikter.

Vi går naturligvis, som vi plejer, åbent ind i forhandlingerne, men vores udgangspunkt vil være som beskrevet her. Vi er klar over, at det ikke er hverken let eller populært alle steder, men når vi ser på de muligheder, der er bragt i spil, så mener vi, at det vi foreslår er det, der giver mest mening både for at løse problemet med pladsmanglen på Søndre Skole men også for at sikre en god fremtid for skolerne i Hejnsvig og Sdr. Omme. Altså en holdbar løsning.

Skrevet af: Kris Jensen Skriver
Byrådsmedlem (S) og medlem af Børne- og Kultur udvalget