Forureningen rykker mod Grindsted Å


I et nyt notat vurderer Danmarks Tekniske Universitet, DTU, at den største del af den vandopløselige forurening efter Grindstedværket har forladt fabriksgrunden og i dag befinder sig i området mellem midtbyen og Grindsted Å.

Notatet er udarbejdet for Region Syddanmark og her vurderer DTU altså, at fabriksgrunden ikke længere udgør en betydelig forureningskilde i forhold til grundvand.

Fabriksgrunden er ganske vist langtfra ren, men hovedparten af den vandopløselige forurening har over de seneste 30 år bevæget sig væk fra grunden i retning mod åen.

– DTUs notat peger med udgangspunkt i vores egne målinger på, at vi ser meget lavere forureningsindhold i boringerne tæt ved fabriksgrunden i dag sammenlignet med for 30 år siden. Til gengæld måler vi højere indhold tæt ved Grindsted Å, siger civilingeniør Jørn K. Pedersen fra Region Syddanmark.

Målingerne får DTU til at anbefale regionen at sætte kræfterne ind tæt ved åen for at forhindre så meget forurening som muligt i at strømme i åen via grundvandet.

– DTU’s vurderinger vil være nyttige, når vi i Miljøudvalget og regionsrådet skal drøfte, hvordan vi bedst anvender de 50 millioner kroner, som staten netop har bevilliget til at bekæmpe forureningerne i Grindsted og Kærgård Klitplantage, siger Jørn Lehmann Petersen (S), formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark.

DTU understreger i notatet, at drikkevandsforsyningen i byen ikke er truet af forureningerne.