Grindsted Sygehus går efter ambulante tilbud


Sydvestjysk Sygehus i Grindsted skal fremover i højere grad specialisere sig i operationer og behandlinger, der kan klares på én dag.

Derfor anbefaler sygehusledelsen på Sydvestjysk Sygehus regionsrådspolitikerne, at sygehuset fremover skal have nye opgaver, mens andre flyttes til akutsygehuset i Esbjerg.

Og det giver god mening at se på sygehusets rolle, mener sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen:

– Hvis vi ikke sørger for at udvikle vores sygehuse, så løber tiden fra dem. Så enkelt er det. Og så risikerer de pludselig ikke at kunne leve op til de stigende krav, der er til sundhedsvæsenet. Derfor kan det give god mening at justere kursen for sygehuset i Grindsted, så det også i fremtiden kan levere behandling og genoptræning af patienter.

Sygehuset skal fokusere på det, som det gør bedst, og her ligger styrkerne i de behandlingstilbud, der kan klares op én dag – de såkaldte ambulante tilbud.

Derfor foreslår sygehusledelsen, at det medicinske daghospital skal styrkes og at Arbejdsmedicinsk Klinik flyttes fra Esbjerg til Grindsted.

Omvendt lyder anbefalingen, at det medicinske sengeafsnit flyttes til Esbjerg, da der stilles større og større krav til behandlingen af de sengeliggende medicinske patienter, og disse krav bedre vil kunne opfyldes på akutsygehuset.

Sundhedsudvalget skal behandle forslaget på et møde den 15. januar, og efterfølgende skal regionsrådet taget stilling til sygehusets kommende profil.